موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 85 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,مثنوی مولوی
تاريخ : چهارشنبه 10 آذر 1395 | 14:00 | نویسنده : اشعار فاطمه

گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی نباشد هیچ غم

چون عنایاتت بود با ما مقیم

کی بود بیمی از آن دزد لئیمموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 43 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 10 آذر 1395 | 13:51 | نویسنده : اشعار فاطمه


هَمه عُمر بَر نَدارَم، سَر اَز اِین خُمار مَستی
کِه هَنوز مَن نَبودَم، که تُو دَر دِلم نِشََستی

تُو نَه مِثل آفتابی، کِه حُضور و غِیبَت اُفتد
دِگرَان رَوَند و آیَند و، تُو هَمچِنان کِه هَستی!

سعدیموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 91 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه, دیوان شمس,اصل خویش
تاريخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 17:18 | نویسنده : اشعار فاطمه


تا چند تو پس روی به پیش آ
در کفر مرو به سوی کیش آ
در نیش تو نوش بین به نیش آ
آخر تو به اصل اصل خویش آ
هر چند به صورت از زمینی
پس رشته گوهر یقینی
بر مخزن نور حق امینی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
خود را چو به بیخودی ببستی
می‌دانک تو از خودی برستی
وز بند هزار دام جستی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
از پشت خلیفه‌ای بزادی
چشمی به جهان دون گشادی
آوه که بدین قدر تو شادی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
هر چند طلسم این جهانی
در باطن خویشتن تو کانی
بگشای دو دیده نهانی
آخر تو به اصل اصل خویش آادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار فردوسی | بازدید : 40 | تگ ها : فردوسی,اشعار فردوسی,منتخب اشعار فردوسی
تاريخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 15:25 | نویسنده : اشعار فاطمه


که خون ریختن نیست آیین ما
نه بد کردن اندر خور دین ما

بخوانی مرا بر تو باشد شکست
که یزدان ‌پرستم نه خسروپرست

فردوسیموضوع : گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث | بازدید : 37 | تگ ها : مهدی اخوان ثالث,اشعار مهدی اخوان ثالث
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 23:26 | نویسنده : اشعار فاطمه


در گذرگاه زمان
خیمه شب بازی دهر
با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد
عشق ها می میرند
رنگ ها رنگ دگر می گیرند
...و فقط خاطره هاست
که چه شیرین و چه تلخ
دست ناخورده به جا می مانند!

مهدی اخوان ثالثموضوع : گزیده اشعار نظامی | بازدید : 37 | تگ ها : نظامی,اشعار نظامی,خمسه نظامی,خسرو و شیرین,اشعار عاشقانه,عشق
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 16:14 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

مراکز عشق به ناید شعاری

مبادا تا زیم جز عشق کاری

فلک جز عشق محرابی ندارد

جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

غلام عشق شو کاندیشه این است

همه صاحب دلان را پیشه این است

جهان عشقست و دیگر زرق سازی

همه بازیست الا عشقبازی

اگر بی‌عشق بودی جان عالم

که بودی زنده در دوران عالم

کسی کز عشق خالی شد فسردست

کرش صد جان بود بی‌عشق مردستادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار حافظ | بازدید : 35 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 16:06 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت

حقا که به چشم در نیامد ما راموضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 39 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,رباعیات
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 16:03 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

ای یار کجایی که در آغوش نه‌ای

و امشب بر ما نشسته چون دوش نه‌ای

ای سر روان و راحت نفس و روان

هر چند که غایبی فراموش نه‌ایموضوع : حکایت سعدی | بازدید : 35 | تگ ها : حکایت سعدی,اشعار سعدی,در تواضع,بوستان سعدی
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 15:52 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

عزیزی در اقصای تبریز بود

که همواره بیدار و شب خیز بود

شبی دید جایی که دزدی کمند

بپیچید و بر طرف بامی فگند

کسان را خبر کرد و آشوب خاست

ز هر جانبی مرد با چوب خاست

چو نامردم آواز مردم شنید

میان خطر جای بودن ندید

نهیبی از آن گیر و دار آمدش

گریز به وقت اختیار آمدش

ز رحمت دل پارسا موم شد

که شب دزد بیچاره محروم شد

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 44 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی,بوستان
تاريخ : دوشنبه 8 آذر 1395 | 15:46 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

شنیدم که لقمان سیه‌فام بود

نه تن‌پرور و نازک اندام بود

یکی بندهٔ خویش پنداشتش

زبون دید و در کار گل داشتش

جفا دید و با جور و قهرش بساخت

به سالی سرایی ز بهرش بساخت

چو پیش آمدش بندهٔ رفته باز

ز لقمانش آمد نهیبی فراز

به پایش در افتاد و پوزش نمود

بخندید لقمان که پوزش چه سود؟

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار حافظ | بازدید : 38 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ,اشعار عاشقانه,عشق
تاريخ : يکشنبه 7 آذر 1395 | 23:34 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

ای که دایم به خویش مغروری

گر تو را عشق نیست معذوری

گرد دیوانگان عشق مگرد

که به عقل عقیله مشهوری

مستی عشق نیست در سر تو

رو که تو مست آب انگوری

روی زرد است و آه دردآلود

عاشقان را دوای رنجوری

بگذر از نام و ننگ خود حافظ

ساغر می‌طلب که مخموریموضوع : گزیده اشعار حافظ | بازدید : 44 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ,غزلیات حافظ
تاريخ : يکشنبه 7 آذر 1395 | 23:32 | نویسنده : اشعار فاطمه

طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش

که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری

می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند

به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار حافظ | بازدید : 38 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ,ساقی نامه,ساقی
تاريخ : يکشنبه 7 آذر 1395 | 6:49 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

بیا ساقی آن می که حال آورد

کرامت فزاید کمال آورد

به من ده که بس بی‌دل افتاده‌ام

وز این هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام

بیا ساقی آن می که عکسش ز جام

به کیخسرو و جم فرستد پیام

بده تا بگویم به آواز نی

که جمشید کی بود و کاووس کی

بیا ساقی آن کیمیای فتوح

که با گنج قارون دهد عمر نوح

بده تا به رویت گشایند باز

در کامرانی و عمر دراز

بده ساقی آن می کز او جام جم

زند لاف بینایی اندر عدمادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 81 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,دیوان شمس,رباعیات
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 23:45 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

هستم به وصال دوست دلشاد امشب

وز غصهٔ هجر گشته آزاد امشب

با یار بچرخم و دل میگوید

یارب که کلید صبح گم باد امشب

مولوی

 

ای جان خبرت هست که جانان تو کیست

وی دل خبرت هست که مهمان تو کیست

ای تن که بهر حیله رهی میجوئی

او میکشدت ببین که جویان تو کیست

مولویموضوع : گزیده اشعار حافظ | بازدید : 40 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ,اشعار عاشقانه,غزلیات حافظ,دوست
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 23:25 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

 ادامه مطلب
موضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : يکشنبه 1 اسفند 1395 | 15:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.com

کانال تلگرامی (( گالری طاووس )) خرید عطرخرید لباس مجلسی

خرید لباس هندی در گالری طاووس

  • گالری طاووس دارنده نماد اعتماد الکترونیکی
  • جهت مشاهده نمونه های بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید
  • آیدی کانال : @taawoos


https://telegram.me/taawoos


 

    فروش عطرهای برتر با ماندگاری بالا در فروشگاه اینترنتی عطر پرشین فیوم.

 www.persianfume.ir

 خرید عطر و ادکلن،خرید عطر مردانه،خرید عطر زنانه  با برترین برند های روز دنیا در فروشگاه عطر پرشین فیوم

مطالعه آخرین مقالات و اخبار دنیای عطر ،تاریخچه عطر،انواع عطر،عطرهای محبوب در فروشگاه عطر پرشین فیوم

عطر و ادکلن مردانه و زنانه اصل / جدیدترین عطر و ادکلن های زنانه و مردانه برند و اورجینال و … عطر و ادکلن پرشین فیوم /قیمت عطر / خرید عطر / فروش عطر / جدیدترین عطر و ادکلن ها.

عطرها از 78 الی 95 درصد الکل طبیعی به علاوه اسانس های روغنی ساخته می شوند.اینکه در هر عطری میزان اسانس روغنی به کار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می دهد که خوب است شما هم با آنها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق تری داشته باشید.

انواع عطر

* پرفیوم ها: پرفیوم ها بهترین و با دوام ترین نوع رایح ها با 22 درصد اسانس روغنی هستند.

* ادو پرفیوم ها: بعد از پرفیوم ها، اتدوپرفیوم ها قرار می گیرند. این گروه با داشتن 15 الی 22 درصد روغن معطر رتبه دوم را به دست می آورند.

* ادوتویلت ها: این دسته 8 تا 15 درصد اسانس روغنی دارند.

* ادکلن ها: که برای مردان استفاده می شود تنها حدود 4 درصد روغن دارند.

* اوفرش ها: اما رقیق ترین عطرها اصطلاحا ادوفرش نامیده می شوند که 3 درصد اسانس روغنی دارند و به کار آنهایی می آیند که دلشان می خواهد عطرشان بسیار ضعیف و ملایم باشد. هر چقدر میزان اسانس روغنی یک عطر بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری اش زیادتر خواهد بود. برای همین با توجچه به استفاده ای که از عطرتان می کنید یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید. معمولا برای مهمانی ها دسته اول و دوم گزینه های بسیار مناسبی هستند، به خصوص آنهایی که دوست ندارند عطرشان را به همراه شان ببرند و مجددا تجدیدش کنند. برای استفاده های روزمره و محیط های کاری، از ادوتویلت ها و ادوفرش ها استفاده کنید که رایحه های رقیق و ملایمی دارند. امروزه ادوپرفیوم ها و ادوتویلت ها، بیشترین تولید خودشان را دارند. چون آدم های امروزی بیشتر از هر چیزی خواستار ماندگاری هستند و هر دو این موارد ماندگاری نسبتا بالایی دارند.

ایجاد وبلاگ رایگان در سیستم بلاگ دهی بلاگ سازان با قابلیت بهینه سازی هر وبلاگ در گوگل،سیستم وبلاگ دهی بلاگسازان،ایجاد وبلاگ تحت سئو

 

 

 وبلاگ بسازید و با استفاده از مقالات بهینه سازی وبلاگ ،وبلاگ خود را در گوگل ارتقاء دهیدصفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 55 صفحه بعد

پیچک