موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 34 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 19:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


گر دست دهد هزار جانم
در پاى مباركت فشانم
.
آخر به سرم گذر كن اى دوست
انگار كه خاک آستانم…
.
هر حكم كه بر سرم برانى
سهل است، ز خويشتن مرانم!
.
تو خود سر وصل ما ندارى
من عادت بخت خويش، دانم…
.
هيهات! كه چون تو شاهبازى
تشريف دهد به آشيانم
.
گر خانه محقر است و تاريک،
بر ديده ی روشنت نشانم!
.
گر نام تو بر سرم بگويند
فرياد برآيد از روانم!
.
شب نيست كه در فراق رويت
زارى به فلک نمی ‌رسانم…
.
آخر نه من و تو دوست بوديم؟
عهد تو شكست و من همانم!
.
من، مُهره ی مِهر تو نريزم
الا كه بريزد استخوانم
.
من ترک وصال تو نگويم
الا به فراق جسم و جانم
.
مجنونم اگر بهاى ليلى
ملك عرب و عجم ستانم
.
شيرين زمان تويى به تحقيق
من بنده خسرو زمانم
.
شاهى كه ورا رسد كه گويد
مولاى اكابر جهانم؛
ايوان رفيعش آسمان را
گويد تو زمين، من آسمانم؛
دانى كه ستم روا ندارد
مگذار كه بشنود فغانم!
.
هر كس به زمان خويشتن بود
من سعدى آخرالزمانم...!
.
سعدیموضوع : گزیده اشعار عطار | بازدید : 32 | تگ ها : عطار,عطار نیشابوری,غزلیات عطار
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 19:10 | نویسنده : اشعار فاطمه

هر شبی وقت سحر در کوی جانان می‌روم

چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می‌روم

چون حجابی مشکل آمد عقل و جان در راه او

لاجرم در کوی او بی عقل و بی جان می‌روم

همچو لیلی مستمندم در فراقش روز و شب

همچو مجنون گرد عالم دوست جویان می‌رومموضوع : گزیده اشعار عطار | بازدید : 33 | تگ ها : عطار,عطار نیشابوری,غزلیات عطار,عاشق
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 19:07 | نویسنده : اشعار فاطمه

اگر تو عاشقی معشوق دور است

وگر تو زاهدی مطلوب حور است

ره عاشق خراب اندر خراب است

ره زاهد غرور اندر غرور است

دل زاهد همیشه در خیال است

دل عاشق همیشه در حضور است

نصیب زاهدان اظهار راه است

نصیب عاشقان دایم حضور است

جهانی کان جهان عاشقان است

جهانی ماورای نار و نور است

درون عاشقان صحرای عشق است

که آن صحرا نه نزدیک و نه دور است

 ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار عطار | بازدید : 35 | تگ ها : عطار,عطار نیشابوری,وصلت نامه,اسرار توحید و رموز عشق,عشق,عقل
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 18:54 | نویسنده : اشعار فاطمه

ای برادر غیر حق خود نیست کس

اهل معنی را همین یک حرف بس

گر تو غیر حق به بینی درجهان

بر تو روشن گردد اسرار نهان

گر تو اندر راه یک بینی شوی

از وجود خویشتن فانی شوی


ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار عطار | بازدید : 28 | تگ ها : عطار,عطار نیشابوری,انس,وصلت نامه
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 18:47 | نویسنده : اشعار فاطمه

انس چون بادوست باشد باد و آتش هم توئی

انس چون با دوست باشد آدم عالم توئی

انس چون با دوست باشد ذره‌ها دریا شود

انس چون با دوست باشد رازها پیدا شود

انس چون بادوست باشد طالبان مطلوب شد

انس چون با دوست باشد هر بلا محبوب شد

 ادامه مطلب
موضوع : عطار | بازدید : 23 | تگ ها : عطار,عطار نیشابوری,غزلیات عطار
تاريخ : شنبه 29 آبان 1395 | 18:43 | نویسنده : اشعار فاطمه

فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری (۵۴۰ - ۶۱۸ قمری) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد. وی یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار می‌رود و بنا به نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبه‌ای بالا برخوردار بوده‌است.

دیوان اشعار/منطق‌الطیر/تذکرة الأولیاء/الهی نامه/بلبل نامه/اسرارنامه/خسرونامه/مختارنامه (رباعیات)/سی فصل/بیان الارشاد/بی‌سرنامه/هیلاج نامه/مظهر/جوهرالذات/مظهرالعجایب/مصیبت نامه/وصلت نامه/نزهت الاحباب/پندنامه/اشترنامه/فتوت نامه

ز عشقت سوختم ای جان کجایی

بماندم بی سر و سامان کجایی

نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی

نه در جان نه برون از جان کجایی

ز پیدایی خود پنهان بماندی

چنین پیدا چنین پنهان کجایی

هزاران درد دارم لیک بی تو

ندارد درد من درمان کجاییموضوع : گزیده اشعار مهدی اخوان ثالث | بازدید : 34 | تگ ها : مهدی اخوان ثالث
تاريخ : جمعه 28 آبان 1395 | 14:28 | نویسنده : اشعار فاطمه


نازم به چشمِ یار
که تیرِ نگاه را ...

بی جا هدر نکرد و
به قلبم نشانه زد !


مهدی اخوان ثالثموضوع : گزیده اشعار حافظ | بازدید : 31 | تگ ها : حافظ,اشعار حافظ
تاريخ : جمعه 28 آبان 1395 | 14:26 | نویسنده : اشعار فاطمه


من ملک بودم و
فردوس برین جایم بود

آدم آورد!
در این دیر خراب آبادم

حافظموضوع : گزیده اشعار فردوسی | بازدید : 31 | تگ ها : فردوسی,اشعار فردوسی,منتخب اشعار فردوسی
تاريخ : پنجشنبه 27 آبان 1395 | 20:51 | نویسنده : اشعار فاطمه


چو گفتـــــار بيهــوده بسيــار گشت                       سخنگوي در مردمي خوار گشت

به نايـافت رنجه مـكن خـــــويشتن                          كه تيمـار جان باشد و رنج تـن

 

****اشعار فردوسی*****

 

زدانش چو جان تـــرا مـــايـه نيست                    به از خامشي هيچ پيرايــه نيست

توانگر شد آنكس كه خرسنـــد گشت                  از او آز و تيمار در بنـــد گشت

 

****اشعار فردوسی*****

بـه آمــوختن چون فــروتن شـــوي                            سخن هــاي دانندگــان بشنوي

مگوي آن سخن، كاندر آن سود نيست                       كز آن آتشت بهره جز دود نيست

 

****اشعار فردوسی*****

 

بيــــا تا جهــــان را به بــد نسپريم                   به كوشش همه دست نيكي بريم

نبــاشد همي نيك و بـــد، پــــايدار                   همـــــان به كه نيكي بود يادگار

 

****اشعار فردوسی*****

 

همــــان گنج و دينار و كاخ بلنـــــد                نخواهــــد بدن مرترا ســـودمند

فــريــدون فــرّخ، فرشته نبـــــــود               بــه مشك و به عنبر، سرشته نبود

 

به داد و دهش يــافت آن نيگـــــوئي

  تو داد و دهش كن، فريدون توئي

 

 ****اشعار فردوسی*****

 موضوع : گزیده اشعار فردوسی | بازدید : 37 | تگ ها : فردوسی,اشعار فردوسی
تاريخ : پنجشنبه 27 آبان 1395 | 20:45 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

همی خواهم از کردگار جهان                که نیرو دهد آشکار و نهان

که با زیردستان مدارا کنیم                         زخاک سیه مشک سارا کنیم

مدارا خرد را برادر بود                              خرد بر سر جان چو افسر بود

ستیزه بجائی رساند سخن                       که ویران کند خاندان کهن

تو را آشتی بهتر آید ز جنگ                   نباید گرفتن چنین کار تنگ

از آن گر بگردیم و جنگ آوریم                   جهان بر دل خویش تنگ آوریمموضوع : گزیده اشعار فردوسی | بازدید : 29 | تگ ها : فردوسی,اشعار فردوسی
تاريخ : پنجشنبه 27 آبان 1395 | 20:39 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

 

نوازش به هر جا بود دلپذیر                        چه از مرد برنا چه از مرد پیر

همیشه دلت مهربان و باد و گرم                         پر از شرم جان، لب پر آوای نرم

بکوشید تا رنج ها کم کنید                         دل همگنان شاد و خرم کنید

چو خواهید یزدان بود یارتان                     کند روشن این ابر بازارتان

کم آزار باشید و هم کم زیان                 بدی را مبندید هرگز میان

فردوسی
موضوع : گزیده اشعار ابو سعید ابوالخیر | بازدید : 32 | تگ ها : ابوسعيد ابوالخير
تاريخ : پنجشنبه 27 آبان 1395 | 20:32 | نویسنده : اشعار فاطمه


ای دلبرِ ما ، مباش بی دل برِ ما
‎یک دلبرِ ما بِـه ، که دو صد دل برِ ما

‎نه دل برِ ما ، نه دلبر اندر برِ ما
‎یا دل برِ ما فرست ، یا دلبرِ ما

ابوسعيد ابوالخيرموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 95 | تگ ها : مولوی,ساقی
تاريخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 20:24 | نویسنده : اشعار فاطمه


کو بام
غیر بام تو
کو نام
غیر نام تو

کو جام
غیر جام تو
ای ساقی شیرین ادا ...

مولانا
موضوع : گزیده اشعار سعدی | بازدید : 36 | تگ ها : سعدی,اشعار سعدی
تاريخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 20:20 | نویسنده : اشعار فاطمه


چنانت دوست می‌دارم
 که گر روزی فراق افتد

تو صبر از من توانی کرد
و من صبر از تو نتوانم

سعدی جانمانموضوع : گزیده اشعار باباطاهر | بازدید : 33 | تگ ها : باباطاهر,اشعار بابا طاهر
تاريخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 20:11 | نویسنده : اشعار فاطمه


دلِ عاشق بوَد گرگِ گرسنه
که گرگ ، از هی هیِ چوپان نترسد

باباطاهرموضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : سه شنبه 28 دی 1395 | 9:31 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.comصفحه قبل 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 54 صفحه بعد

پیچک