موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 326 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : دوشنبه 24 تير 1392 | 11:42 | نویسنده : اشعار فاطمه

آمد شهر صیام، سنجق سلطان رسید

دست‏ بدار از طعام مایده جان رسید

جان ز قطعیت ‏برست، دست طبیعت ‏ببست

قلب ضلالت ‏شکست لشکر ایمان رسید

لشکر «والعادیات‏»  دست ‏به یغما نهاد

ز آتش «و الموریات‏» نفس به افغان رسید

البقره راست ‏بود موسی عمران نمود

مرده از و زنده شد چونک به قربان رسید

روزه چون قربان ماست زندگی جان ماست

تن همه قربان کنیم جان چون به مهمان رسید

صبر چو ابریست ‏خوش، حکمت ‏بارد ازو

زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید

نفس چون محتاج شد روح به معراج شد

چون در زندان شکست جان بر جانان رسید

پرده ظلمت درید، دل به فلک بر پرید

چون ز ملک بود دل باز بدیشان رسید

زود از این چاه تن دست‏ بزن در رسن

بر سر چاه آب گو: یوسف کنعان رسید

عیسی چو از خر برست گشت دعایش قبول

دست‏بشو کز فلک، مایده و خوان رسید

دست و دهان را بشو، نه بخور و نی بگو

آن سخن و لقمه جو، کان به خموشان رسید

شعر درباره ماه رمضان

 

می‏بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام

گر تو خواهی تا عجب گردی، عجایب دان صیام

گر تو را سودای معراجست ‏بر چرخ حیات

دانک اسب تازی تو هست در میدان صیام

هیچ طاعت در حبان آن روشنی ندهد تو را

چونک بهر دیده دل کوری ابدان صیام

چونک هست این صوم نقصان حیات هر ستور

خاص شد بهر کمال معنی انسان صیام

چون حیات عاشقان از مطبخ تن تیره بود

پس مهیا کرد بهر مطبخ ایشان صیام

چیست آن اندر جهان مهلکتر و خونریزتر

بر دل و بر جان و جا خون خواره شیطان صیام

خدمت‏خاص نهانی تیز نفع و زود سود

چیست پیش حضرت درگاه این سلطان؟ صیام

ماهی بیچاره را آب آنچنان تازه نکرد

آنچ کرد اندر دل و جانهای مشتاقان صیام

در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل

هست ‏بهتر از حیوة صد هزاران جان صیام

گرچه ایمان هست مبنی بر بنای پنج رکن

لیک و الله هست از آنها اعظم الارکان صیام

لیک در هر پنج پنهان کرده قدر صوم را

چون شب قدر مبارک هست‏خود پنهان صیام

سنگ بی قیمت که صد خروار ازو کس ننگرد

لعل گرداند چو خورشید درون کان صیام

شیر چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی

چیره گرداند تو را بر بیشه شیران صیام

بس شکم خاری کند آنکو شکم خواری کند

نیست اندر طالع جمع شکم خواران صیام

خاتم ملک سلیمانست‏یا تاجی که بخت

می‏نهد بر تارک سرمای مختاران صیام

خنده صایم به است از حال مفطر در سجود

زانک می‏بنشاندت بر خوان الرحمن صیام

در خورش آن بام تون، از تو به آلایش بود

همچون حمامت ‏بشوید از همه خذلان صیام

شهوت خوردن ستاره نحس دان تاریک دل

نور گرداند چو ماهت در همه کیوان صیام

هیچ حیوانی تو دیدی روشن و پر نور علم

تن چون حیوانست مگذار از پی حیوان صیام

شهوت تن را تو همچون نیشکر در هم شکن

تا درون جان ببینی شکر ارزان صیام

قطره تو، سوی بحر کی توانی آمدن؟!

سوی بحرت آورد چون سیل و چون باران صیام

پای خود را از شرف مانند سر گردان به صوم

زانک هست آرامگاه مرد سر گردان صیام

خویشتن را بر زمین زن درگه غوغای نفس

دست و پایی زن که بفروشم چنین ارزان صیام

گرچه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت

لزر بر وی افکند چون بر گل لرزان صیام

ظلمتی کز اندرونش آب حیوان می‏زهد

هست آن ظلمت‏به نزد عقل هشیاران صیام

گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خویشتن

هست ‏سر نور پاک جمله قرآن صیام

بر سر خوانهای روحانی که پاکان شسته‏اند

مر تو را همکاسه گرداند بدان پاکان صیام

روزه چون روزت کند روشن دل و صافی روان

روز عید وصل شد را ساخته قربان صیام

در صیام ار پا نهی شادی کنان نه با گشاد

چون حرامت و نشاید پیش غنا کان صیام

زود باشد کز گریبان بقا سر بر زند

هر که در سر افکند ماننده دامان صیامادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 257 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : يکشنبه 3 شهريور 1392 | 23:19 | نویسنده : اشعار فاطمه
هله نومید نباشی که تو را یار براند   گرت امروز براند نه که فردات بخواند
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا   ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند
و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها   ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند
نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد   نهلد کشته خود را کشد آن گاه کشاند
چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر   تو ببینی دم یزدان به کجا هات رساند
به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او   نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند
همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد   بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند
دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش   به کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند
هله خاموش که بی‌گفت از این می همگان را   بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند


موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 230 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : سه شنبه 2 مهر 1392 | 14:30 | نویسنده : اشعار فاطمه

آنچه معشوق است صورت نیست آن

خواه عشق این جهان، خواه آن جهان

آنچه بر صورت, توعاشق گشته‌ای

چون برون شد جان چرایش هشته ای

مولانا به ما می‌آموزد که عاشق شادترین موجود هستی است . او هرگز از هیچ چیز دلگیر نمی‌شود .او بهزیبایی دریافته است که آدمی معشوق خداوند است و عشق ، نخست از آن سر بوده است و سپسما آن درس را آموختیم . این موضوع را از لحن خاص مولانا که خدا را رفیق خود می‌داندهویدا است . در جایی می‌فرماید :
آمده‌ام که تا به خود گوش کشانکشانمت /بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت
آمده‌ام بهار خوش ،پیش تو ای درخت گل / تا که کنار گیرمت ، خوش خوش و مِی فشانمتموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 255 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 11:33 | نویسنده : اشعار فاطمه
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری   دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری
طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود   که تا به واسطه آن دلی به دست آری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی   قبول حق نشود گر دلی بیازاری
بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور   که دل ضیا دهدت در لحد شب تاری
هزار بدره زرگر بری به حضرت حق   حقت بگوید دل آر اگر به ما آری
که سیم و زر بر ما لاشیست بی‌مقدار   دلست مطلب ما گر مرا طلبکاری
ز عرش و کرسی و لوح قلم فزون باشد   دل خراب که آن را کهی بنشماری
مدار خوار دلی را اگر چه خوار بود   که بس عزیر عزیزست دل در آن خواری
دل خراب چو منظرگه اله بود   زهی سعادت جانی که کرد معماری
عمارت دل بیچاره دو صدپاره   ز حج و عمره به آید به حضرت باری
کنوز گنج الهی دل خراب بود   که در خرابه بود دفن گنج بسیاری
کمر به خدمت دل‌ها ببند چاکروار   که برگشاید در تو طریق اسراری
گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت   شوی تو طالب دل‌ها و کبر بگذاری
چو همعنان تو گردد عنایت دل‌ها   شود ینابع حکمت ز قلب تو جاری
روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات   دمت بود چو مسیحا دوای بیماری
برای یک دل موجود گشت هر دو جهان   شنو تو نکته لولاک از لب قاری
وگر نه کون و مکان را وجود کی بودی   ز مهر و ماه و ز ارض و سمای زنگاری
خموش وصف دل اندر بیان نمی‌گنجد   اگر به هر سر مویی دو صد زبان داری


موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 167 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : چهارشنبه 22 مرداد 1393 | 16:17 | نویسنده : اشعار فاطمه

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم
                          زیرا کـــــه تویـــی کارم زیرا کــــــــه تویی بارم
از قنــــــد تو می نوشم با پنــد تو می کوشم
                          من صیــــد جگـــــرخسته تو شیر جـــگرخوارم
جـــــان من و جان تو گویی که یکی بوده‌ست
                          سوگنـــــد بدین یک جـــــــان کز غیر تو بیزارم
از باغ جــــــمال تو یک بنــــــــــد گیــــاهم من
                          وز خلـــــــعـــــت وصــــــل تو یک پـاره کلهوارم
بر گرد تو این عــــــــالم خار سر دیـــــوار است
                         بر بوی گل وصلت خــــاری است که می خارم
چون خـــار چنین باشد گلـــــزار تو چون باشد 
                         ای خـــــــورده و ای برده اســـــــــرار تو اسرارم
خورشید بود مـــه را بر چـــــرخ حریف ای جان
                         دانــــم که بنگـــــــذاری در مجــــــــلس اغیارم
رفتــــــم بر درویشـــی گفتـــــــــا که خدا یارت
                         گویی به دعای او شد چون تو شهــــــی یارم
دیدم همه عــــــــــالم را نقش در گرمـــــــــابه
                         ای برده تو دستارم هــــم سوی تو دست آرم
هـــــــر جنس سوی جنسش زنجیر همی‌درد
                         من جنس کیــــــم کاین جـــــا در دام گرفتارم
گــــــرد دل من جانا دزدیده همـــــــی‌گـــــردی
                         دانم کـــــــــه چه می جویی ای دلبر عیّــــارم 
در زیر قبــــا جـــــــــانا شمعی پنــــــهان داری
                         خواهی که زنی آتش در خــــــــــرمن و انبارم
ای گلشن و گلــــــزارم وی صحّـــــــــت بیمارم
                         ای یوسف دیــــــدارم وی رونـــــــق بـــــــازارم
تو گرد دلم گــــــــــردان من گــــــرد درت گردان
                        در دست تو در گــــــردش سرگشته چو پرگارم
در شادی روی تو گـــــر قصّــــــه غــــــــم گویم
                         گر غـــــــــم بخورد خـــــــونم والله که سزاوارم
بر ضرب دف حـــــــکمت این خلق همی‌رقصند
                          بی‌پرده تو رقصــــــــــــــــــد یـــک پرده نپندارم
آواز دفت پنهان وین رقص جهـــــــــــــــــان پیدا 
                         پنهان بود این خارش هر جای که می خـــارم
خامش کنم از غیــــــــــــــــــرت زیرا ز نبات تو 
                         ابر شکــــــرافشانم جز قنــــــــــــــــد نمی‌بارم
در آبم و در خــــــــــاکم در آتــــــــش و در بادم
                          این چـــــــــــــــــار بگرد من اما نه از این چارم
گه ترکم و گه هنـــــــدو گه رومی و گــه زنگی
                          از نقش تو است ای جـــــــــان اقرارم و انکارم

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 174 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,گزیده اشعار
تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 10:56 | نویسنده : اشعار فاطمه
بیا کــز غیر تو بیــــزار گشتــــم  

 

وگر خفتـــــــه بدم بیـــدار گشتم

بیا ای جـــــان که تا روز قیــامت  

 

مقیـــــم خــــــانه خمّـــار گشتم

ز پر و بال خــود گل را فشـــــاند  

 

به کوه قاف خود طیّـــــــار گشتم

ترش دیدم جهانی را من از ترس  

 

در آن دوشاب چــــون آچار گشتم

عقیده این چنین سازید شیـرین  

 

که من زین خمره شکّربار گشتم

یکی چنـــــدی بریدم من از اغیار  

 

کنون با خــــویشتن اغیار گشتم

ز حال دیگران عبـــــرت گرفتــــم  

 

کنون من عبـــــرة الابصار گشتم

بیـا ای طالــــــب اسرار عـــــالم  

 

به من بنگر که من اسرار گشتم

بدان بسیـــار پیچید این سر من  

 

که گـــــرد جبّه و دستار گشتم

از آن محبـوس بودم همچو نقطه  

 

که گـرد نقطه چون پرگار گشتم

     

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 26 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | 11:36 | نویسنده : اشعار فاطمه


مشرق و مغرب ار روم
 ور سوی آسمان شوم

نیست نشان زندگی
تا نرسد نشان تو

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 28 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 | 18:27 | نویسنده : اشعار فاطمه


یارب تو مرا به نفس طناز مده
با هر چه بجز توست مرا ساز مده

من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مده

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 174 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,گزیده اشعار
تاريخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 23:11 | نویسنده : اشعار فاطمه

نه مرادم نه مریدم

نه پیامم نه کلامم

نه سلامم نه علیکم

نه سپیدم نه سیاهم

نه چنانم که تو گویی
نه چنینم که تو خوانی

و نه آنگونه که گفتند و شنیدی

نه سمائم نه زمینم

نه به زنجیر کسی بسته‌ام و بردۀ دینم

نه سرابم

نه برای دل تنهایی تو جام شرابم

نه گرفتار و اسیرم

نه حقیرم

نه فرستادۀ پیرم
نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم

نه جهنم نه بهشتم

چُنین است سرشتم

این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم

بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم...

گر به این نقطه رسیدی

به تو سر بسته و در پرده بگویــم

تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را

آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی

خودِ تو جان جهانی

گر نهانـی و عیانـی
تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی

تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی

تو خود اسرار نهانی

تو خود باغ بهشتی

تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی

به تو سوگند

که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی

نه که جُزئی

نه که چون آب در اندام سَبوئی

تو خود اویی بخود آی

تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و

بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی

و گلِ وصل بـچیـنی....موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 123 | تگ ها : مولانا,اشعار مولوی
تاريخ : دوشنبه 14 تير 1395 | 1:40 | نویسنده : اشعار فاطمه


ای نور هر دو دیده
 بی‌تو چگونه بینم؟
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 93 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 18:26 | نویسنده : اشعار فاطمه


هشتم مهر ماه، سالروز بزرگداشت "#مولانا جلال الدین محمد بلخی" گرامی باد.


آنکه بی‌باده کند
جان مرا مست کجاست؟

و آنکه بیرون کند از
جان و دلم دست کجاست؟

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 99 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 18:34 | نویسنده : اشعار فاطمه


عمر که بی‌عشق رفت
  هیچ حسابش مگیر
آب حیات است عشق
 در دل و جانش پذیر

#مولانا 
روز بزرگداشت حضرت مولاناموضوع : گزیده اشعار عاشقانه | بازدید : 44 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 | 16:48 | نویسنده : اشعار فاطمه

برخاستن از جان و جهان  مشکل نیست  مشکل  ز سر کوی تو برخاستن است

برخاستن از جان و جهان

مشکل نیست

مشکل

ز سر کوی تو برخاستن است

مولویموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 37 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عارفانه مولانا
تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 11:26 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد
در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد
که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو
گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو
گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو
ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو
گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست
گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو
        دیوان شمس غزل شماره 2219موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 33 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عارفانه مولانا
تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 11:46 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

اگر تو عاشقی غم را رها کن

عروسی بین و ماتم را رها کن

تو دریا باش و کشتی را برانداز

تو عالم باش و عالم را رها کن

چو آدم توبه کن وارو به جنت

چه و زندان آدم را رها کن

برآ بر چرخ چون عیسی مریم

خر عیسی مریم را رها کن

وگر در عشق یوسف کف بریدی

همو را گیر و مرهم را رها کن

وگر بیدار کردت زلف درهم

خیال و خواب درهم را رها کن

نفخت فیه من روحی رسیده‌ست

غم بیش و غم کم را رها کن

مسلم کن دل از هستی مسلم

امید نامسلم را رها کن

بگیر ای شیرزاده خوی شیران

سگان نامعلم را رها کن

حریصان را جگرخون بین و گرگین

گر و ناسور محکم را رها کن

بر آن آرد تو را حرص چو آزر

که ابراهیم ادهم را رها کن

خمش زان نوع کوته کن سخن را

که الله گو اعلم را رها کن

چو طالع گشت شمس الدین تبریز

جهان تنگ مظلم را رها کنموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 50 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,مولانا,دلبری
تاريخ : جمعه 23 مهر 1395 | 18:01 | نویسنده : اشعار فاطمه


گر شاخه ها دارد تری
ور سرو دارد سروری

ور گل کند صد دلبری
ای جان !
تو چیزِ دیگری ...


مولوناموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 45 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عارفانه مولانا
تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 | 13:54 | نویسنده : اشعار فاطمه


ای دلِ پاره‌پاره‌ام،
دیدنِ اوست چاره‌ام!
اوست پناه و پُشتِ من؛
تکیه بر این جهان مکن

مولاناموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 34 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 21:40 | نویسنده : اشعار فاطمه


شب من نشان مویت
سحرم نشان رویت

قمر از فلک درافتد
چو نقاب برگشایی

صنما هوای ما کن
طلب رضای ما کن

که ز بحر و کان شنیدم
که تو معدن عطایی...

حضرت مولانا
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 45 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,سرو خرامان
تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 | 12:46 | نویسنده : اشعار فاطمه


سرو خرامان منی ای رونق بستان من
چون می روی بی‌من مرو...

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 52 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,ای برادر تو همین اندیشه ای
تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 | 21:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

آن‌چه می‌گویم به قدر فهم توست
مُـردم انـدر حـسـرتِ فهم درست

صـورت زیبا نمــی آید به کار
حرفی از معنی اگر داری بیار

پا تهی گشتن به‌ است از کفش تنگ
رنج قربت به که اندر خانه جنگ

ظالم آن قومی که چشمان دوختند
وز سخنها عالمی را سوختند

موی بشکافی به‌عیب دیگران
چو به‌عیب خود رسی کوری از آن

هرکسی گرعـیـب خـود دیدی به پـیش
کی بُدی فارغ وی از اصلاح خویش

تیـغ دادن در کفِ زنگّیّ مست
به که آید علم نادان را به دست

خضر کشتی را برای آن شکست
کـه تـوانـد کـشـتی ازفجّار رست

ایـن سـخـن در سـینه دخلِ مغزهاست
در خموشی مغز جان را صد نماست

ایـن دهـان بر بند تا بینی عیان
چشم­بند آن جهان حلق و دهان

چـندگاهی بی لـب و بی‌گوش شو
وانگهی چون لب حریفِ نوش شو

ای برادر تو همین اندیشه ای
مـابـقی تو استخوان و ریشه‌ای

نیمِ عمرت در پریشانی رود
نـیـمِ دیـگر در پشیمانی شود

تا که احمق باقی است اندر جهان
مرد مفلس کی شود محتاج نان

حضرت مولاناموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 105 | تگ ها : اشعار عارفانه,مولوی,اشعار مولوی,دیوان شمس,رباعیات
تاريخ : يکشنبه 30 آبان 1395 | 12:41 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

عاشق همه سال مست و رسوا بادا

دیوانه و شوریده و شیدا بادا

با هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم

چون مست شویم هرچه بادا بادا
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 80 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه
تاريخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 20:50 | نویسنده : اشعار فاطمه


گاه سوی وفا روی،
گاه سوی جفا روی،

آنِ منی کجا روی؟
بی‌تو به سر نمی‌شود

مولانا


گر تو پنداری
به حسن تو نگاری هست، نیست
ور تو پنداری
مرا بی‌تو قراری هست، نیست

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 87 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 21:42 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

قهر است کار و آتش ،
گریه ست پیشه‌ی شمع

از ما وفا و خدمت ،
وز یار بی وفایی

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 81 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,دیوان شمس,رباعیات
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 23:45 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

هستم به وصال دوست دلشاد امشب

وز غصهٔ هجر گشته آزاد امشب

با یار بچرخم و دل میگوید

یارب که کلید صبح گم باد امشب

مولوی

 

ای جان خبرت هست که جانان تو کیست

وی دل خبرت هست که مهمان تو کیست

ای تن که بهر حیله رهی میجوئی

او میکشدت ببین که جویان تو کیست

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 91 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه, دیوان شمس,اصل خویش
تاريخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 17:18 | نویسنده : اشعار فاطمه


تا چند تو پس روی به پیش آ
در کفر مرو به سوی کیش آ
در نیش تو نوش بین به نیش آ
آخر تو به اصل اصل خویش آ
هر چند به صورت از زمینی
پس رشته گوهر یقینی
بر مخزن نور حق امینی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
خود را چو به بیخودی ببستی
می‌دانک تو از خودی برستی
وز بند هزار دام جستی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
از پشت خلیفه‌ای بزادی
چشمی به جهان دون گشادی
آوه که بدین قدر تو شادی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
هر چند طلسم این جهانی
در باطن خویشتن تو کانی
بگشای دو دیده نهانی
آخر تو به اصل اصل خویش آادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 85 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,مثنوی مولوی
تاريخ : چهارشنبه 10 آذر 1395 | 14:00 | نویسنده : اشعار فاطمه

گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی نباشد هیچ غم

چون عنایاتت بود با ما مقیم

کی بود بیمی از آن دزد لئیمموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 82 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,رباعیات,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عاشقانه مولانا
تاريخ : يکشنبه 14 آذر 1395 | 11:59 | نویسنده : اشعار فاطمه

با یار به گلزار شدم رهگذری

بر گل نظری فکندم از بی‌خبری

دلدار به من گفت که شرمت بادا

رخسار من اینجا و تو بر گل نگریموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 107 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : دوشنبه 22 آذر 1395 | 21:43 | نویسنده : اشعار فاطمه


من از عالم،
تو را تنها گزینم…
روا داری که من غمگین نشینم؟!

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 24 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | 14:31 | نویسنده : اشعار فاطمه


ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن

مولانا
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 32 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395 | 19:53 | نویسنده : اشعار فاطمه


گفتم عشق را شبی : راست بگو! تو کیستی ؟
گفت : حیاتِ باقـیم! عـمرِ خـوشِ مکرّرم

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 16 | تگ ها : مولوی,اشعار مولویl
تاريخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 19:00 | نویسنده : اشعار فاطمه


من و تو بی‌من و تو
جمع شویم از سر ذوق

خوش و فارغ ز خرافات
پریشان من و تو

مولانا


جان سپردن به عشق
آسانَست!
وز پیِ عشقِ توست
آسانـتر...

مولاناموضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : يکشنبه 1 اسفند 1395 | 15:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.com

کانال تلگرامی (( گالری طاووس )) خرید عطرخرید لباس مجلسی

خرید لباس هندی در گالری طاووس

  • گالری طاووس دارنده نماد اعتماد الکترونیکی
  • جهت مشاهده نمونه های بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید
  • آیدی کانال : @taawoos


https://telegram.me/taawoos


 

    فروش عطرهای برتر با ماندگاری بالا در فروشگاه اینترنتی عطر پرشین فیوم.

 www.persianfume.ir

 خرید عطر و ادکلن،خرید عطر مردانه،خرید عطر زنانه  با برترین برند های روز دنیا در فروشگاه عطر پرشین فیوم

مطالعه آخرین مقالات و اخبار دنیای عطر ،تاریخچه عطر،انواع عطر،عطرهای محبوب در فروشگاه عطر پرشین فیوم

عطر و ادکلن مردانه و زنانه اصل / جدیدترین عطر و ادکلن های زنانه و مردانه برند و اورجینال و … عطر و ادکلن پرشین فیوم /قیمت عطر / خرید عطر / فروش عطر / جدیدترین عطر و ادکلن ها.

عطرها از 78 الی 95 درصد الکل طبیعی به علاوه اسانس های روغنی ساخته می شوند.اینکه در هر عطری میزان اسانس روغنی به کار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می دهد که خوب است شما هم با آنها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق تری داشته باشید.

انواع عطر

* پرفیوم ها: پرفیوم ها بهترین و با دوام ترین نوع رایح ها با 22 درصد اسانس روغنی هستند.

* ادو پرفیوم ها: بعد از پرفیوم ها، اتدوپرفیوم ها قرار می گیرند. این گروه با داشتن 15 الی 22 درصد روغن معطر رتبه دوم را به دست می آورند.

* ادوتویلت ها: این دسته 8 تا 15 درصد اسانس روغنی دارند.

* ادکلن ها: که برای مردان استفاده می شود تنها حدود 4 درصد روغن دارند.

* اوفرش ها: اما رقیق ترین عطرها اصطلاحا ادوفرش نامیده می شوند که 3 درصد اسانس روغنی دارند و به کار آنهایی می آیند که دلشان می خواهد عطرشان بسیار ضعیف و ملایم باشد. هر چقدر میزان اسانس روغنی یک عطر بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری اش زیادتر خواهد بود. برای همین با توجچه به استفاده ای که از عطرتان می کنید یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید. معمولا برای مهمانی ها دسته اول و دوم گزینه های بسیار مناسبی هستند، به خصوص آنهایی که دوست ندارند عطرشان را به همراه شان ببرند و مجددا تجدیدش کنند. برای استفاده های روزمره و محیط های کاری، از ادوتویلت ها و ادوفرش ها استفاده کنید که رایحه های رقیق و ملایمی دارند. امروزه ادوپرفیوم ها و ادوتویلت ها، بیشترین تولید خودشان را دارند. چون آدم های امروزی بیشتر از هر چیزی خواستار ماندگاری هستند و هر دو این موارد ماندگاری نسبتا بالایی دارند.

ایجاد وبلاگ رایگان در سیستم بلاگ دهی بلاگ سازان با قابلیت بهینه سازی هر وبلاگ در گوگل،سیستم وبلاگ دهی بلاگسازان،ایجاد وبلاگ تحت سئو

 

 

 وبلاگ بسازید و با استفاده از مقالات بهینه سازی وبلاگ ،وبلاگ خود را در گوگل ارتقاء دهیدصفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

پیچک