موضوع : | بازدید : 330 | تگ ها : مولوی،مثنوی
تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1391 | 17:15 | نویسنده : اشعار فاطمه
خفته بودستید تا اکنون شما
که کنون جامه دریدیت از عزا
پس عزا بر خود کنید ای خفتگان
زانک بد مرگیست این خواب گران
روح سلطانی ز زندانی بجست
جامه چه درانیم و چون خاییم دست
چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند
وقت شادی شد چو بشکستند بند
سوی شادروان دولت تاختند
کنده و زنجیر را انداختند
روز ملکست و گش و شاهنشهی
گر تو یک ذره ازیشان آگهی
ور نه‌ای آگه برو بر خود گری
زانک در انکار نقل و حشری
بر دل و دین خرابت نوحه کن
که نمی‌بیند جز این خاک کهن

مولوی > مثنوی معنوی >

دفتر ششم هم از مثنوی
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 286 | تگ ها : مولوی ، دیوان شمس
تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1391 | 21:09 | نویسنده : اشعار فاطمه

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم

گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت

سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد

در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو

گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد

که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو

گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است

گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو

گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو

ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال

خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو

گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست

گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 326 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : دوشنبه 24 تير 1392 | 11:42 | نویسنده : اشعار فاطمه

آمد شهر صیام، سنجق سلطان رسید

دست‏ بدار از طعام مایده جان رسید

جان ز قطعیت ‏برست، دست طبیعت ‏ببست

قلب ضلالت ‏شکست لشکر ایمان رسید

لشکر «والعادیات‏»  دست ‏به یغما نهاد

ز آتش «و الموریات‏» نفس به افغان رسید

البقره راست ‏بود موسی عمران نمود

مرده از و زنده شد چونک به قربان رسید

روزه چون قربان ماست زندگی جان ماست

تن همه قربان کنیم جان چون به مهمان رسید

صبر چو ابریست ‏خوش، حکمت ‏بارد ازو

زانک چنین ماه صبر بود که قرآن رسید

نفس چون محتاج شد روح به معراج شد

چون در زندان شکست جان بر جانان رسید

پرده ظلمت درید، دل به فلک بر پرید

چون ز ملک بود دل باز بدیشان رسید

زود از این چاه تن دست‏ بزن در رسن

بر سر چاه آب گو: یوسف کنعان رسید

عیسی چو از خر برست گشت دعایش قبول

دست‏بشو کز فلک، مایده و خوان رسید

دست و دهان را بشو، نه بخور و نی بگو

آن سخن و لقمه جو، کان به خموشان رسید

شعر درباره ماه رمضان

 

می‏بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام

گر تو خواهی تا عجب گردی، عجایب دان صیام

گر تو را سودای معراجست ‏بر چرخ حیات

دانک اسب تازی تو هست در میدان صیام

هیچ طاعت در حبان آن روشنی ندهد تو را

چونک بهر دیده دل کوری ابدان صیام

چونک هست این صوم نقصان حیات هر ستور

خاص شد بهر کمال معنی انسان صیام

چون حیات عاشقان از مطبخ تن تیره بود

پس مهیا کرد بهر مطبخ ایشان صیام

چیست آن اندر جهان مهلکتر و خونریزتر

بر دل و بر جان و جا خون خواره شیطان صیام

خدمت‏خاص نهانی تیز نفع و زود سود

چیست پیش حضرت درگاه این سلطان؟ صیام

ماهی بیچاره را آب آنچنان تازه نکرد

آنچ کرد اندر دل و جانهای مشتاقان صیام

در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل

هست ‏بهتر از حیوة صد هزاران جان صیام

گرچه ایمان هست مبنی بر بنای پنج رکن

لیک و الله هست از آنها اعظم الارکان صیام

لیک در هر پنج پنهان کرده قدر صوم را

چون شب قدر مبارک هست‏خود پنهان صیام

سنگ بی قیمت که صد خروار ازو کس ننگرد

لعل گرداند چو خورشید درون کان صیام

شیر چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی

چیره گرداند تو را بر بیشه شیران صیام

بس شکم خاری کند آنکو شکم خواری کند

نیست اندر طالع جمع شکم خواران صیام

خاتم ملک سلیمانست‏یا تاجی که بخت

می‏نهد بر تارک سرمای مختاران صیام

خنده صایم به است از حال مفطر در سجود

زانک می‏بنشاندت بر خوان الرحمن صیام

در خورش آن بام تون، از تو به آلایش بود

همچون حمامت ‏بشوید از همه خذلان صیام

شهوت خوردن ستاره نحس دان تاریک دل

نور گرداند چو ماهت در همه کیوان صیام

هیچ حیوانی تو دیدی روشن و پر نور علم

تن چون حیوانست مگذار از پی حیوان صیام

شهوت تن را تو همچون نیشکر در هم شکن

تا درون جان ببینی شکر ارزان صیام

قطره تو، سوی بحر کی توانی آمدن؟!

سوی بحرت آورد چون سیل و چون باران صیام

پای خود را از شرف مانند سر گردان به صوم

زانک هست آرامگاه مرد سر گردان صیام

خویشتن را بر زمین زن درگه غوغای نفس

دست و پایی زن که بفروشم چنین ارزان صیام

گرچه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت

لزر بر وی افکند چون بر گل لرزان صیام

ظلمتی کز اندرونش آب حیوان می‏زهد

هست آن ظلمت‏به نزد عقل هشیاران صیام

گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خویشتن

هست ‏سر نور پاک جمله قرآن صیام

بر سر خوانهای روحانی که پاکان شسته‏اند

مر تو را همکاسه گرداند بدان پاکان صیام

روزه چون روزت کند روشن دل و صافی روان

روز عید وصل شد را ساخته قربان صیام

در صیام ار پا نهی شادی کنان نه با گشاد

چون حرامت و نشاید پیش غنا کان صیام

زود باشد کز گریبان بقا سر بر زند

هر که در سر افکند ماننده دامان صیامادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 257 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : يکشنبه 3 شهريور 1392 | 23:19 | نویسنده : اشعار فاطمه
هله نومید نباشی که تو را یار براند   گرت امروز براند نه که فردات بخواند
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا   ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند
و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها   ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند
نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد   نهلد کشته خود را کشد آن گاه کشاند
چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر   تو ببینی دم یزدان به کجا هات رساند
به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او   نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند
همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد   بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند
دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش   به کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند
هله خاموش که بی‌گفت از این می همگان را   بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند


موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 230 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : سه شنبه 2 مهر 1392 | 14:30 | نویسنده : اشعار فاطمه

آنچه معشوق است صورت نیست آن

خواه عشق این جهان، خواه آن جهان

آنچه بر صورت, توعاشق گشته‌ای

چون برون شد جان چرایش هشته ای

مولانا به ما می‌آموزد که عاشق شادترین موجود هستی است . او هرگز از هیچ چیز دلگیر نمی‌شود .او بهزیبایی دریافته است که آدمی معشوق خداوند است و عشق ، نخست از آن سر بوده است و سپسما آن درس را آموختیم . این موضوع را از لحن خاص مولانا که خدا را رفیق خود می‌داندهویدا است . در جایی می‌فرماید :
آمده‌ام که تا به خود گوش کشانکشانمت /بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت
آمده‌ام بهار خوش ،پیش تو ای درخت گل / تا که کنار گیرمت ، خوش خوش و مِی فشانمتموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 255 | تگ ها : مولوی,گزیده اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 11:33 | نویسنده : اشعار فاطمه
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری   دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری
طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود   که تا به واسطه آن دلی به دست آری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی   قبول حق نشود گر دلی بیازاری
بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور   که دل ضیا دهدت در لحد شب تاری
هزار بدره زرگر بری به حضرت حق   حقت بگوید دل آر اگر به ما آری
که سیم و زر بر ما لاشیست بی‌مقدار   دلست مطلب ما گر مرا طلبکاری
ز عرش و کرسی و لوح قلم فزون باشد   دل خراب که آن را کهی بنشماری
مدار خوار دلی را اگر چه خوار بود   که بس عزیر عزیزست دل در آن خواری
دل خراب چو منظرگه اله بود   زهی سعادت جانی که کرد معماری
عمارت دل بیچاره دو صدپاره   ز حج و عمره به آید به حضرت باری
کنوز گنج الهی دل خراب بود   که در خرابه بود دفن گنج بسیاری
کمر به خدمت دل‌ها ببند چاکروار   که برگشاید در تو طریق اسراری
گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت   شوی تو طالب دل‌ها و کبر بگذاری
چو همعنان تو گردد عنایت دل‌ها   شود ینابع حکمت ز قلب تو جاری
روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات   دمت بود چو مسیحا دوای بیماری
برای یک دل موجود گشت هر دو جهان   شنو تو نکته لولاک از لب قاری
وگر نه کون و مکان را وجود کی بودی   ز مهر و ماه و ز ارض و سمای زنگاری
خموش وصف دل اندر بیان نمی‌گنجد   اگر به هر سر مویی دو صد زبان داری


موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 73 | تگ ها : مولوی,مثنوی مولوی,دفتر اول
تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 | 17:36 | نویسنده : اشعار فاطمه

هر که او از هم‌زبانی شد جدا

بی زبان شد گرچه دارد صد نوا

چونک گل رفت و گلستان درگذشت

نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت

جمله معشوقست و عاشق پرده‌ای

زنده معشوقست و عاشق مرده‌ای

چون نباشد عشق را پروای او

او چو مرغی ماند بی‌پر وای او

من چگونه هوش دارم پیش و پس

چون نباشد نور یارم پیش و پسموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 80 | تگ ها : مولوی,مثنوی مولوی,مولانا
تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 | 17:39 | نویسنده : اشعار فاطمه

سفر کردم به هر شهری دویدم
چو شهر عشق من شهری ندیدم

ندانستم ز اول قدر آن شهر
ز نادانی بسی غربت کشیدم

مولانا 


موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 167 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : چهارشنبه 22 مرداد 1393 | 16:17 | نویسنده : اشعار فاطمه

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم
                          زیرا کـــــه تویـــی کارم زیرا کــــــــه تویی بارم
از قنــــــد تو می نوشم با پنــد تو می کوشم
                          من صیــــد جگـــــرخسته تو شیر جـــگرخوارم
جـــــان من و جان تو گویی که یکی بوده‌ست
                          سوگنـــــد بدین یک جـــــــان کز غیر تو بیزارم
از باغ جــــــمال تو یک بنــــــــــد گیــــاهم من
                          وز خلـــــــعـــــت وصــــــل تو یک پـاره کلهوارم
بر گرد تو این عــــــــالم خار سر دیـــــوار است
                         بر بوی گل وصلت خــــاری است که می خارم
چون خـــار چنین باشد گلـــــزار تو چون باشد 
                         ای خـــــــورده و ای برده اســـــــــرار تو اسرارم
خورشید بود مـــه را بر چـــــرخ حریف ای جان
                         دانــــم که بنگـــــــذاری در مجــــــــلس اغیارم
رفتــــــم بر درویشـــی گفتـــــــــا که خدا یارت
                         گویی به دعای او شد چون تو شهــــــی یارم
دیدم همه عــــــــــالم را نقش در گرمـــــــــابه
                         ای برده تو دستارم هــــم سوی تو دست آرم
هـــــــر جنس سوی جنسش زنجیر همی‌درد
                         من جنس کیــــــم کاین جـــــا در دام گرفتارم
گــــــرد دل من جانا دزدیده همـــــــی‌گـــــردی
                         دانم کـــــــــه چه می جویی ای دلبر عیّــــارم 
در زیر قبــــا جـــــــــانا شمعی پنــــــهان داری
                         خواهی که زنی آتش در خــــــــــرمن و انبارم
ای گلشن و گلــــــزارم وی صحّـــــــــت بیمارم
                         ای یوسف دیــــــدارم وی رونـــــــق بـــــــازارم
تو گرد دلم گــــــــــردان من گــــــرد درت گردان
                        در دست تو در گــــــردش سرگشته چو پرگارم
در شادی روی تو گـــــر قصّــــــه غــــــــم گویم
                         گر غـــــــــم بخورد خـــــــونم والله که سزاوارم
بر ضرب دف حـــــــکمت این خلق همی‌رقصند
                          بی‌پرده تو رقصــــــــــــــــــد یـــک پرده نپندارم
آواز دفت پنهان وین رقص جهـــــــــــــــــان پیدا 
                         پنهان بود این خارش هر جای که می خـــارم
خامش کنم از غیــــــــــــــــــرت زیرا ز نبات تو 
                         ابر شکــــــرافشانم جز قنــــــــــــــــد نمی‌بارم
در آبم و در خــــــــــاکم در آتــــــــش و در بادم
                          این چـــــــــــــــــار بگرد من اما نه از این چارم
گه ترکم و گه هنـــــــدو گه رومی و گــه زنگی
                          از نقش تو است ای جـــــــــان اقرارم و انکارم

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 174 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,گزیده اشعار
تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 10:56 | نویسنده : اشعار فاطمه
بیا کــز غیر تو بیــــزار گشتــــم  

 

وگر خفتـــــــه بدم بیـــدار گشتم

بیا ای جـــــان که تا روز قیــامت  

 

مقیـــــم خــــــانه خمّـــار گشتم

ز پر و بال خــود گل را فشـــــاند  

 

به کوه قاف خود طیّـــــــار گشتم

ترش دیدم جهانی را من از ترس  

 

در آن دوشاب چــــون آچار گشتم

عقیده این چنین سازید شیـرین  

 

که من زین خمره شکّربار گشتم

یکی چنـــــدی بریدم من از اغیار  

 

کنون با خــــویشتن اغیار گشتم

ز حال دیگران عبـــــرت گرفتــــم  

 

کنون من عبـــــرة الابصار گشتم

بیـا ای طالــــــب اسرار عـــــالم  

 

به من بنگر که من اسرار گشتم

بدان بسیـــار پیچید این سر من  

 

که گـــــرد جبّه و دستار گشتم

از آن محبـوس بودم همچو نقطه  

 

که گـرد نقطه چون پرگار گشتم

     

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 26 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | 11:36 | نویسنده : اشعار فاطمه


مشرق و مغرب ار روم
 ور سوی آسمان شوم

نیست نشان زندگی
تا نرسد نشان تو

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 28 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 | 18:27 | نویسنده : اشعار فاطمه


یارب تو مرا به نفس طناز مده
با هر چه بجز توست مرا ساز مده

من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مده

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 174 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,گزیده اشعار
تاريخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 23:11 | نویسنده : اشعار فاطمه

نه مرادم نه مریدم

نه پیامم نه کلامم

نه سلامم نه علیکم

نه سپیدم نه سیاهم

نه چنانم که تو گویی
نه چنینم که تو خوانی

و نه آنگونه که گفتند و شنیدی

نه سمائم نه زمینم

نه به زنجیر کسی بسته‌ام و بردۀ دینم

نه سرابم

نه برای دل تنهایی تو جام شرابم

نه گرفتار و اسیرم

نه حقیرم

نه فرستادۀ پیرم
نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم

نه جهنم نه بهشتم

چُنین است سرشتم

این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم

بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم...

گر به این نقطه رسیدی

به تو سر بسته و در پرده بگویــم

تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را

آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی

خودِ تو جان جهانی

گر نهانـی و عیانـی
تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی

تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی

تو خود اسرار نهانی

تو خود باغ بهشتی

تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی

به تو سوگند

که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی

نه که جُزئی

نه که چون آب در اندام سَبوئی

تو خود اویی بخود آی

تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و

بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی

و گلِ وصل بـچیـنی....موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 187 | تگ ها : مولوی, دیوان شمس
تاريخ : دوشنبه 16 آذر 1394 | 15:41 | نویسنده : اشعار فاطمه

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا

گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا

ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته
زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا

ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده
ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا

این باد اندر هر سری سودای دیگر می پزد
سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما

دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله
امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری
خوش خوش کشانم می بری آخر نگویی تا کجا

هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی
خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا

عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
هر دم تجلی می رسد برمی شکافد کوه را

یک پاره اخضر می شود یک پاره عبهر می شود
یک پاره گوهر می شود یک پاره لعل و کهربا

ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او
ای که چه باد خورده ای ما مست گشتیم از صدا

ای باغبان ای باغبان در ما چه درپیچیده ای
گر برده ایم انگور تو تو برده ای انبان ما
   دیوان  شمس  غزل شماره  14موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 88 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس ,غزلیات,عشق
تاريخ : جمعه 21 آبان 1395 | 19:04 | نویسنده : اشعار فاطمه

خوش خرامان می‌روی ای جان جان بی‌من مرو

ای حیات دوستان در بوستان بی‌من مرو

ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب

ای زمین بی‌من مروی و ای زمان بی‌من مرو

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی‌من مباش و آن جهان بی‌من مرو

ای عیان بی‌من مدان و ای زبان بی‌من مخوان

ای نظر بی‌من مبین و ای روان بی‌من مرو

شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید

من شبم تو ماه من بر آسمان بی‌من مرو

خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل

تو گلی من خار تو در گلستان بی‌من مرو

دیگرانت عشق می‌خوانند و من سلطان عشق

ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی‌من مروموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 170 | تگ ها : مولوی, دیوان شمس
تاريخ : دوشنبه 9 آذر 1394 | 20:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

ما ز بالاییم و بالا می رویم
ما ز دریاییم و دریا می رویم

ما از آن جا و از این جا نیستیم
ما ز بی جاییم و بی جا می رویم

لااله اندر پی الالله است
همچو لا ما هم به الا می رویم

قل تعالوا آیتیست از جذب حق
ما به جذبه حق تعالی می رویم

کشتی نوحیم در طوفان روح
لاجرم بی دست و بی پا می رویم

همچو موج از خود برآوردیم سر
باز هم در خود تماشا می رویم

راه حق تنگ است چون سم الخیاط
ما مثال رشته یکتا می رویم

هین ز همراهان و منزل یاد کن
پس بدانک هر دمی ما می رویم

خوانده ای انا الیه راجعون
تا بدانی که کجاها می رویم

اختر ما نیست در دور قمر
لاجرم فوق ثریا می رویم

همت عالی است در سرهای ما
از علی تا رب اعلا می رویم

رو ز خرمنگاه ما ای کورموش
گر نه کوری بین که بینا می رویم

ای سخن خاموش کن با ما میا
بین که ما از رشک بی ما می رویم

ای که هستی ما ره را مبند
ما به کوه قاف و عنقا می رویم
   دیوان شمس   غزل شماره   1674موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 136 | تگ ها : مولوی, دیوان شمس
تاريخ : سه شنبه 10 آذر 1394 | 15:18 | نویسنده : اشعار فاطمه

عاشقی بر من پریشانت کنم
کم عمارت کن که ویرانت کنم

گر دو صد خانه کنی زنبوروار
چون مگس بی خان و بی مانت کنم

تو بر آنک خلق را حیران کنی
من بر آنک مست و حیرانت کنم

گر که قافی تو را چون آسیا
آرم اندر چرخ و گردانت کنم

ور تو افلاطون و لقمانی به علم
من به یک دیدار نادانت کنم

تو به دست من چو مرغی مرده ای
من صیادم دام مرغانت کنم

بر سر گنجی چو ماری خفته ای
من چو مار خسته پیچانت کنم

خواه دلیلی گو و خواهی خود مگو
در دلالت عین برهانت کنم

خواه گو لاحول خواهی خود مگو
چون شهت لاحول شیطانت کنم

چند می باشی اسیر این و آن
گر برون آیی از این آنت کنم

ای صدف چون آمدی در بحر ما
چون صدف‌ها گوهرافشانت کنم

بر گلویت تیغ‌ها را دست نیست
گر چو اسماعیل قربانت کنم

چون خلیلی هیچ از آتش مترس
من ز آتش صد گلستانت کنم

دامن ما گیر اگر تردامنی
تا چو مه از نور دامانت کنم

من همایم سایه کردم بر سرت
تا که افریدون و سلطانت کنم

هین قرائت کم کن و خاموش باش
تا بخوانم عین قرآنت کنم
    دیوان شمس  غزل  شماره  1665موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 155 | تگ ها : مولوی, دیوان شمس
تاريخ : يکشنبه 15 آذر 1394 | 14:50 | نویسنده : اشعار فاطمه


تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را

نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم
چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را

ز همه خلق رمیدم ز همه بازرهیدم
نه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان را

ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم
چو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان را

چو من اندر تک جویم چه روم آب چه جویم
چه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان را

چو نهادم سر هستی چه کشم بار کهی را
چو مرا گرگ شبان شد چه کشم ناز شبان را

چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی
خنک آن جا که نشستی خنک آن دیده جان را

ز تو هر ذره جهانی ز تو هر قطره چو جانی
چو ز تو یافت نشانی چه کند نام و نشان را

جهت گوهر فایق به تک بحر حقایق
چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را

به سلاح احد تو ره ما را بزدی تو
همه رختم ستدی تو چه دهم باج ستان را

ز شعاع مه تابان ز خم طره پیچان
دل من شد سبک ای جان بده آن رطل گران را

منگر رنج و بلا را بنگر عشق و ولا را
منگر جور و جفا را بنگر صد نگران را

غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن
هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را

بطلب امن و امان را بگزین گوشه گران را
بشنو راه دهان را مگشا راه دهان را
    دیوان شمس  غزل  شماره  162موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 266 | تگ ها : مولوی, دیوان شمس
تاريخ : چهارشنبه 18 آذر 1394 | 12:09 | نویسنده : اشعار فاطمه

عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر
بند بشکن ره عیان اندر عیانست ای پسر

عقل بند و دل فریب و تن غرور و جان حجاب
راه از این جمله گرانی ها نهانست ای پسر

چون ز عقل و جان و دل برخاستی بیرون شدی
این یقین و این عیان هم در گمانست ای پسر

مرد کو از خود نرفتست او نه مردست ای پسر
عشق کان از جان نباشد آفسانست ای پسر

سینه خود را هدف کن پیش تیر حکم او
هین که تیر حکم او اندر کمانست ای پسر

سینه ای کز زخم تیر جذبه او خسته شد
بر جبین و چهره او صد نشانست ای پسر

گر روی بر آسمان هفتمین ادریس وار
عشق جانان سخت نیکونردبانست ای پسر

هر طرف که کاروانی نازنازان می رود
عشق را بنگر که قبله کاروانست ای پسر

سایه افکندست عشقش همچو دامی بر زمین
عشق چون صیاد او بر آسمانست ای پسر

عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس
عشق در گفتن چو ابر درفشانست ای پسر

ترجمانی من و صد چون منش محتاج نیست
در حقایق عشق خود را ترجمانست ای پسر

عشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست
عشق کار پردلان و پهلوانست ای پسر

هر کی او مر عاشقان و صادقان را بنده شد
خسرو و شاهنشه و صاحب قرانست ای پسر

این جهان پرفسون از عشق تا نفریبدت
کاین جهان بی وفا از تو جهانست ای پسر

بیت‌های این غزل گر شد دراز از وصل‌ها
پرده دیگر شد ولی معنی همانست ای پسر

هین دهان بربند و خامش کن از این پس چون صدف
کاین زیانت در حقیقت خصم جانست ای پسر
   دیوان شمس  غزل شماره  1097موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 160 | تگ ها : مولوی, دیوان شمس
تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 13:45 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
آینه صبوح را ترجمه شبانه کن

ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو
جام فلک نمای شو وز دو جهان کرانه کن

ای خردم شکار تو تیر زدن شعار تو
شست دلم به دست کن جان مرا نشانه کن

گر عسس خرد تو را منع کند از این روش
حیله کن و ازو بجه دفع دهش بهانه کن

در مثل است کاشقران دور بوند از کرم
ز اشقر می کرم نگر با همگان فسانه کن

ای که ز لعب اختران مات و پیاده گشته ای
اسپ گزین فروز رخ جانب شه دوانه کن

خیز کلاه کژ بنه وز همه دام‌ها بجه
بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانه کن

خیز بر آسمان برآ با ملکان شو آشنا
مقعد صدق اندرآ خدمت آن ستانه کن

چونک خیال خوب او خانه گرفت در دلت
چون تو خیال گشته ای در دل و عقل خانه کن

هست دو طشت در یکی آتش و آن دگر ز زر
آتش اختیار کن دست در آن میانه کن

شو چو کلیم هین نظر تا نکنی به طشت زر
آتش گیر در دهان لب وطن زبانه کن

حمله شیر یاسه کن کله خصم خاصه کن
جرعه خون خصم را نام می مغانه کن

کار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا
ده به کفم یگانه ای تفرقه را یگانه کن

شش جهت است این وطن قبله در او یکی مجو
بی وطنی است قبله گه در عدم آشیانه کن

کهنه گر است این زمان عمر ابد مجو در آن
مرتع عمر خلد را خارج این زمانه کن

ای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه قالبت
گر نه خری چه که خوری روی به مغز و دانه کن

هست زبان برون در حلقه در چه می شوی
در بشکن به جان تو سوی روان روانه کن
    دیواه  شمس  غزل شماره   1821موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 155 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس, غزل شماره 412
تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 14:37 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

 

آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست
و آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاست
و آنک سوگند خورم جز به سر او نخورم
و آنک سوگند من و توبه‌ام اشکست کجاست
و آنک جان‌ها به سحر نعره زنانند از او
و آنک ما را غمش از جای ببرده‌ست کجاست
جان جان‌ست وگر جای ندارد چه عجب
این که جا می‌طلبد در تن ما هست کجاست
غمزه چشم بهانه‌ست و زان سو هوسی‌ست
و آنک او در پس غمزه‌ست دل خست کجاست
پرده روشن دل بست و خیالات نمود
و آنک در پرده چنین پرده دل بست کجاست
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
و آنک او مست شد از چون و چرا رست کجاست
دیوان شمس  غزل شماره  412موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 143 | تگ ها : مولوی
تاريخ : جمعه 28 اسفند 1394 | 16:06 | نویسنده : اشعار فاطمه


در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا

ما را سر تازیانه‌ای بس باشد


#مولانا 🌿موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 141 | تگ ها : در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم,مولوی
تاريخ : يکشنبه 29 فروردين 1395 | 19:45 | نویسنده : اشعار فاطمه


در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه
جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی
جان را چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه
غزل_مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 108 | تگ ها : مولوی,مولانا
تاريخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 18:14 | نویسنده : اشعار فاطمه


آمد رمضان و عید با ماست
قفل آمد و آن کلید با ماست

بربست دهان و دیده بگشاد
وان نور که دیده دید با ماست

آمد رمضان به خدمت دل
وان کش که دل آفرید با ماست

در روزه اگر پدید شد رنج
گنج دل ناپدید با ماست

کردیم ز روزه جان و دل پاک
هر چند تن پلید با ماست

روزه به زبان حال گوید
کم شو که همه مرید با ماست

چون هست صلاح دین در این جمع
منصور و ابایزید با ماست


مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 111 | تگ ها : مولوی,مولانا,رمضان
تاريخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 18:15 | نویسنده : اشعار فاطمه


این دهــان بستی دهــانی باز شـــد
تا خـورنده‌ی لــقمـه های راز شـــد

لــب فـروبــند از طـعـام و از شـــــــراب
ســـوی خوان آسـمــانی کن شـــتاب

گـر تــو این انبان ز نـان خــالی کـــنی
پـر زگـــوهــــر هـــای اجــــلالی کـــنی

طــفل جـان از شـیر شــیطان بــاز کن
بــــعـــد از آنـــش بـا مـــلک انـــباز کــن

چند خوردی چرب و شیرین از طـعــام
امـــتحـــان کــن چـــند روزی با صــیام

چــند شــب ها خواب را گشتی اسیر
یــک شـــبی بــیدار شــو دولـــت بـگیر

#حضرت_مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 123 | تگ ها : مولانا,اشعار مولوی
تاريخ : دوشنبه 14 تير 1395 | 1:40 | نویسنده : اشعار فاطمه


ای نور هر دو دیده
 بی‌تو چگونه بینم؟
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 93 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 18:26 | نویسنده : اشعار فاطمه


هشتم مهر ماه، سالروز بزرگداشت "#مولانا جلال الدین محمد بلخی" گرامی باد.


آنکه بی‌باده کند
جان مرا مست کجاست؟

و آنکه بیرون کند از
جان و دلم دست کجاست؟

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 99 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 18:34 | نویسنده : اشعار فاطمه


عمر که بی‌عشق رفت
  هیچ حسابش مگیر
آب حیات است عشق
 در دل و جانش پذیر

#مولانا 
روز بزرگداشت حضرت مولاناموضوع : گزیده اشعار عاشقانه | بازدید : 44 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 | 16:48 | نویسنده : اشعار فاطمه

برخاستن از جان و جهان  مشکل نیست  مشکل  ز سر کوی تو برخاستن است

برخاستن از جان و جهان

مشکل نیست

مشکل

ز سر کوی تو برخاستن است

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 41 | تگ ها : مولوی,مثنوی معنوی,دفتر ششم هم از مثنوی
تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 | 22:15 | نویسنده : اشعار فاطمه


خفته بودستید تا اکنون شما   که کنون جامه دریدیت از عزا
پس عزا بر خود کنید ای خفتگان   زانک بد مرگیست این خواب گران
روح سلطانی ز زندانی بجست   جامه چه درانیم و چون خاییم دست
چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند   وقت شادی شد چو بشکستند بند
سوی شادروان دولت تاختند   کنده و زنجیر را انداختند
روز ملکست و گش و شاهنشهی   گر تو یک ذره ازیشان آگهی
ور نه‌ای آگه برو بر خود گری   زانک در انکار نقل و حشری
بر دل و دین خرابت نوحه کن   که نمی‌بیند جز این خاک کهن

 موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 37 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عارفانه مولانا
تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 11:26 | نویسنده : اشعار فاطمه

 


من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد
در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد
که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو
گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو
گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد
گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو
ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو
گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست
گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو
        دیوان شمس غزل شماره 2219موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 33 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عارفانه مولانا
تاريخ : پنجشنبه 22 مهر 1395 | 11:46 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

اگر تو عاشقی غم را رها کن

عروسی بین و ماتم را رها کن

تو دریا باش و کشتی را برانداز

تو عالم باش و عالم را رها کن

چو آدم توبه کن وارو به جنت

چه و زندان آدم را رها کن

برآ بر چرخ چون عیسی مریم

خر عیسی مریم را رها کن

وگر در عشق یوسف کف بریدی

همو را گیر و مرهم را رها کن

وگر بیدار کردت زلف درهم

خیال و خواب درهم را رها کن

نفخت فیه من روحی رسیده‌ست

غم بیش و غم کم را رها کن

مسلم کن دل از هستی مسلم

امید نامسلم را رها کن

بگیر ای شیرزاده خوی شیران

سگان نامعلم را رها کن

حریصان را جگرخون بین و گرگین

گر و ناسور محکم را رها کن

بر آن آرد تو را حرص چو آزر

که ابراهیم ادهم را رها کن

خمش زان نوع کوته کن سخن را

که الله گو اعلم را رها کن

چو طالع گشت شمس الدین تبریز

جهان تنگ مظلم را رها کنموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 50 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,مولانا,دلبری
تاريخ : جمعه 23 مهر 1395 | 18:01 | نویسنده : اشعار فاطمه


گر شاخه ها دارد تری
ور سرو دارد سروری

ور گل کند صد دلبری
ای جان !
تو چیزِ دیگری ...


مولوناموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 45 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عارفانه مولانا
تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 | 13:54 | نویسنده : اشعار فاطمه


ای دلِ پاره‌پاره‌ام،
دیدنِ اوست چاره‌ام!
اوست پناه و پُشتِ من؛
تکیه بر این جهان مکن

مولاناموضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 34 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه
تاريخ : سه شنبه 4 آبان 1395 | 21:40 | نویسنده : اشعار فاطمه


شب من نشان مویت
سحرم نشان رویت

قمر از فلک درافتد
چو نقاب برگشایی

صنما هوای ما کن
طلب رضای ما کن

که ز بحر و کان شنیدم
که تو معدن عطایی...

حضرت مولانا
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 45 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,سرو خرامان
تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 | 12:46 | نویسنده : اشعار فاطمه


سرو خرامان منی ای رونق بستان من
چون می روی بی‌من مرو...

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 52 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,ای برادر تو همین اندیشه ای
تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 | 21:58 | نویسنده : اشعار فاطمه

آن‌چه می‌گویم به قدر فهم توست
مُـردم انـدر حـسـرتِ فهم درست

صـورت زیبا نمــی آید به کار
حرفی از معنی اگر داری بیار

پا تهی گشتن به‌ است از کفش تنگ
رنج قربت به که اندر خانه جنگ

ظالم آن قومی که چشمان دوختند
وز سخنها عالمی را سوختند

موی بشکافی به‌عیب دیگران
چو به‌عیب خود رسی کوری از آن

هرکسی گرعـیـب خـود دیدی به پـیش
کی بُدی فارغ وی از اصلاح خویش

تیـغ دادن در کفِ زنگّیّ مست
به که آید علم نادان را به دست

خضر کشتی را برای آن شکست
کـه تـوانـد کـشـتی ازفجّار رست

ایـن سـخـن در سـینه دخلِ مغزهاست
در خموشی مغز جان را صد نماست

ایـن دهـان بر بند تا بینی عیان
چشم­بند آن جهان حلق و دهان

چـندگاهی بی لـب و بی‌گوش شو
وانگهی چون لب حریفِ نوش شو

ای برادر تو همین اندیشه ای
مـابـقی تو استخوان و ریشه‌ای

نیمِ عمرت در پریشانی رود
نـیـمِ دیـگر در پشیمانی شود

تا که احمق باقی است اندر جهان
مرد مفلس کی شود محتاج نان

حضرت مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 77 | تگ ها : مولوی,مثنوی مولوی,مولانا
تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 | 18:39 | نویسنده : اشعار فاطمه


ديگرانت "عشق" مي خوانند و
من "سلطانِ عشق" ...
اي تو بالاتر ز وهمِ اين و آن
بي من مرو!...موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 101 | تگ ها : مولوی,ساقی
تاريخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 20:24 | نویسنده : اشعار فاطمه


کو بام
غیر بام تو
کو نام
غیر نام تو

کو جام
غیر جام تو
ای ساقی شیرین ادا ...

مولانا
موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 105 | تگ ها : اشعار عارفانه,مولوی,اشعار مولوی,دیوان شمس,رباعیات
تاريخ : يکشنبه 30 آبان 1395 | 12:41 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

عاشق همه سال مست و رسوا بادا

دیوانه و شوریده و شیدا بادا

با هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم

چون مست شویم هرچه بادا بادا
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 80 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه
تاريخ : پنجشنبه 4 آذر 1395 | 20:50 | نویسنده : اشعار فاطمه


گاه سوی وفا روی،
گاه سوی جفا روی،

آنِ منی کجا روی؟
بی‌تو به سر نمی‌شود

مولانا


گر تو پنداری
به حسن تو نگاری هست، نیست
ور تو پنداری
مرا بی‌تو قراری هست، نیست

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 87 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 21:42 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

قهر است کار و آتش ،
گریه ست پیشه‌ی شمع

از ما وفا و خدمت ،
وز یار بی وفایی

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 81 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,دیوان شمس,رباعیات
تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 | 23:45 | نویسنده : اشعار فاطمه

 

هستم به وصال دوست دلشاد امشب

وز غصهٔ هجر گشته آزاد امشب

با یار بچرخم و دل میگوید

یارب که کلید صبح گم باد امشب

مولوی

 

ای جان خبرت هست که جانان تو کیست

وی دل خبرت هست که مهمان تو کیست

ای تن که بهر حیله رهی میجوئی

او میکشدت ببین که جویان تو کیست

مولویموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 91 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه, دیوان شمس,اصل خویش
تاريخ : سه شنبه 9 آذر 1395 | 17:18 | نویسنده : اشعار فاطمه


تا چند تو پس روی به پیش آ
در کفر مرو به سوی کیش آ
در نیش تو نوش بین به نیش آ
آخر تو به اصل اصل خویش آ
هر چند به صورت از زمینی
پس رشته گوهر یقینی
بر مخزن نور حق امینی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
خود را چو به بیخودی ببستی
می‌دانک تو از خودی برستی
وز بند هزار دام جستی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
از پشت خلیفه‌ای بزادی
چشمی به جهان دون گشادی
آوه که بدین قدر تو شادی
آخر تو به اصل اصل خویش آ
هر چند طلسم این جهانی
در باطن خویشتن تو کانی
بگشای دو دیده نهانی
آخر تو به اصل اصل خویش آادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار عارفانه | بازدید : 85 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,مثنوی مولوی
تاريخ : چهارشنبه 10 آذر 1395 | 14:00 | نویسنده : اشعار فاطمه

گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی نباشد هیچ غم

چون عنایاتت بود با ما مقیم

کی بود بیمی از آن دزد لئیمموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 82 | تگ ها : مولوی,دیوان شمس,رباعیات,اشعار مولوی,اشعار عارفانه,اشعار عاشقانه مولانا
تاريخ : يکشنبه 14 آذر 1395 | 11:59 | نویسنده : اشعار فاطمه

با یار به گلزار شدم رهگذری

بر گل نظری فکندم از بی‌خبری

دلدار به من گفت که شرمت بادا

رخسار من اینجا و تو بر گل نگریموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 107 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : دوشنبه 22 آذر 1395 | 21:43 | نویسنده : اشعار فاطمه


من از عالم،
تو را تنها گزینم…
روا داری که من غمگین نشینم؟!

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 24 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : جمعه 8 بهمن 1395 | 14:31 | نویسنده : اشعار فاطمه


ماییم و موج سودا
شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا
خواهی برو جفا کن

مولانا
موضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 32 | تگ ها : مولوی,اشعار مولوی
تاريخ : پنجشنبه 14 بهمن 1395 | 19:53 | نویسنده : اشعار فاطمه


گفتم عشق را شبی : راست بگو! تو کیستی ؟
گفت : حیاتِ باقـیم! عـمرِ خـوشِ مکرّرم

مولاناموضوع : گزیده اشعار مولوی | بازدید : 16 | تگ ها : مولوی,اشعار مولویl
تاريخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 19:00 | نویسنده : اشعار فاطمه


من و تو بی‌من و تو
جمع شویم از سر ذوق

خوش و فارغ ز خرافات
پریشان من و تو

مولانا


جان سپردن به عشق
آسانَست!
وز پیِ عشقِ توست
آسانـتر...

مولاناموضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : يکشنبه 1 اسفند 1395 | 15:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.com

کانال تلگرامی (( گالری طاووس )) خرید عطرخرید لباس مجلسی

خرید لباس هندی در گالری طاووس

  • گالری طاووس دارنده نماد اعتماد الکترونیکی
  • جهت مشاهده نمونه های بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید
  • آیدی کانال : @taawoos


https://telegram.me/taawoos


 

    فروش عطرهای برتر با ماندگاری بالا در فروشگاه اینترنتی عطر پرشین فیوم.

 www.persianfume.ir

 خرید عطر و ادکلن،خرید عطر مردانه،خرید عطر زنانه  با برترین برند های روز دنیا در فروشگاه عطر پرشین فیوم

مطالعه آخرین مقالات و اخبار دنیای عطر ،تاریخچه عطر،انواع عطر،عطرهای محبوب در فروشگاه عطر پرشین فیوم

عطر و ادکلن مردانه و زنانه اصل / جدیدترین عطر و ادکلن های زنانه و مردانه برند و اورجینال و … عطر و ادکلن پرشین فیوم /قیمت عطر / خرید عطر / فروش عطر / جدیدترین عطر و ادکلن ها.

عطرها از 78 الی 95 درصد الکل طبیعی به علاوه اسانس های روغنی ساخته می شوند.اینکه در هر عطری میزان اسانس روغنی به کار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می دهد که خوب است شما هم با آنها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق تری داشته باشید.

انواع عطر

* پرفیوم ها: پرفیوم ها بهترین و با دوام ترین نوع رایح ها با 22 درصد اسانس روغنی هستند.

* ادو پرفیوم ها: بعد از پرفیوم ها، اتدوپرفیوم ها قرار می گیرند. این گروه با داشتن 15 الی 22 درصد روغن معطر رتبه دوم را به دست می آورند.

* ادوتویلت ها: این دسته 8 تا 15 درصد اسانس روغنی دارند.

* ادکلن ها: که برای مردان استفاده می شود تنها حدود 4 درصد روغن دارند.

* اوفرش ها: اما رقیق ترین عطرها اصطلاحا ادوفرش نامیده می شوند که 3 درصد اسانس روغنی دارند و به کار آنهایی می آیند که دلشان می خواهد عطرشان بسیار ضعیف و ملایم باشد. هر چقدر میزان اسانس روغنی یک عطر بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری اش زیادتر خواهد بود. برای همین با توجچه به استفاده ای که از عطرتان می کنید یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید. معمولا برای مهمانی ها دسته اول و دوم گزینه های بسیار مناسبی هستند، به خصوص آنهایی که دوست ندارند عطرشان را به همراه شان ببرند و مجددا تجدیدش کنند. برای استفاده های روزمره و محیط های کاری، از ادوتویلت ها و ادوفرش ها استفاده کنید که رایحه های رقیق و ملایمی دارند. امروزه ادوپرفیوم ها و ادوتویلت ها، بیشترین تولید خودشان را دارند. چون آدم های امروزی بیشتر از هر چیزی خواستار ماندگاری هستند و هر دو این موارد ماندگاری نسبتا بالایی دارند.

ایجاد وبلاگ رایگان در سیستم بلاگ دهی بلاگ سازان با قابلیت بهینه سازی هر وبلاگ در گوگل،سیستم وبلاگ دهی بلاگسازان،ایجاد وبلاگ تحت سئو

 

 

 وبلاگ بسازید و با استفاده از مقالات بهینه سازی وبلاگ ،وبلاگ خود را در گوگل ارتقاء دهیدصفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

پیچک