موضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 27 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : يکشنبه 12 دی 1395 | 17:15 | نویسنده : اشعار فاطمه


رشک می‌بردند شهری بر من و احوال من
کرد ضایع کار من این بخت بی اقبال من

طایری بودم من و غوغای بال افشانیی
چشم زخمی آمد و بشکست بر هم بال من

وحشی بافقیموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 159 | تگ ها : وحشی بافقی
تاريخ : چهارشنبه 23 مهر 1393 | 15:00 | نویسنده : اشعار فاطمه

ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا

خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا

رحم بر بلبل بی برگ و نوا نیست ترا

التفاتی به اسیران بلا نیست ترا

ما اسیر غم و اصلا غم ما نیست ترا

با اسیر غم خود رحم چرا نیست ترا

فارغ از عاشق غمناک نمی‌باید بود

جان من اینهمه بی باک نمی‌یابد بود

همچو گل چند به روی همه خندان باشی

همره غیر به گلگشت گلستان باشی

هر زمان با دگری دست و گریبان باشی

زان بیندیش که از کرده پشیمان باشی

جمع با جمع نباشند و پریشان باشی

یاد حیرانی ما آری و حیران باشی

ما نباشیم که باشد که جفای تو کشد

به جفا سازد و صد جور برای تو کشدموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 169 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : چهارشنبه 23 مهر 1393 | 15:04 | نویسنده : اشعار فاطمه

شب به کاشانهٔ اغیار نمی‌باید بود

غیر را شمع شب تار نمی‌باید بود

همه جا با همه کس یار نمی‌باید بود

یار اغیار دل‌آزار نمی‌باید بود

تشنهٔ خون من زار نمی‌باید بود

تا به این مرتبه خونخوار نمی‌باید بود

من اگر کشته شوم باعث بدنامی تست

موجب شهرت بی باکی و خودکامی تست

دیگری جز تو مرا اینهمه آزار نکرد

جز تو کس در نظر خلق مرا خوارنکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد

هیچ سنگین دل بیدادگر این کار نکرد

این ستمها دگری با من بیمار نکرد

هیچکس اینهمه آزار من زار نکرد

گر ز آزردن من هست غرض مردن من

مردم ، آزار مکش از پی آزردن منموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 222 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی,غم,گل,عاشق,تدبیر
تاريخ : شنبه 26 مهر 1393 | 19:17 | نویسنده : اشعار فاطمه

ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا

خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا

رحم بر بلبل بی برگ و نوا نیست ترا

التفاتی به اسیران بلا نیست ترا

ما اسیر غم و اصلا غم ما نیست ترا

با اسیر غم خود رحم چرا نیست ترا

فارغ از عاشق غمناک نمی‌باید بود

جان من اینهمه بی باک نمی‌یابد بود

همچو گل چند به روی همه خندان باشی

همره غیر به گلگشت گلستان باشی

هر زمان با دگری دست و گریبان باشی

زان بیندیش که از کرده پشیمان باشی

جمع با جمع نباشند و پریشان باشی

یاد حیرانی ما آری و حیران باشی

ما نباشیم که باشد که جفای تو کشد

به جفا سازد و صد جور برای تو کشد

شب به کاشانهٔ اغیار نمی‌باید بود

غیر را شمع شب تار نمی‌باید بود

همه جا با همه کس یار نمی‌باید بود

یار اغیار دل‌آزار نمی‌باید بود

تشنهٔ خون من زار نمی‌باید بود

تا به این مرتبه خونخوار نمی‌باید بود

من اگر کشته شوم باعث بدنامی تست

موجب شهرت بی باکی و خودکامی تست

دیگری جز تو مرا اینهمه آزار نکرد

جز تو کس در نظر خلق مرا خوارنکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد

هیچ سنگین دل بیدادگر این کار نکرد

این ستمها دگری با من بیمار نکرد

هیچکس اینهمه آزار من زار نکرد

گر ز آزردن من هست غرض مردن من

مردم ، آزار مکش از پی آزردن من

جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است

بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است

چشم امید به روی تو گشادن غلط است

روی پر گرد به راه تو نهادن غلط است

رفتن اولاست ز کوی تو ، ستادن غلط است

جان شیرین به تمنای تو دادن غلط است

تو نه آنی که غم عاشق زارت باشد

چون شود خاک بر آن خاک گذارت باشد

مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست

عاشق بی سر و سامانم و تدبیری نیست

از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست

خون دل رفته به دامانم و تدبیری نیست

از جفای تو بدینسانم و تدبیری نیست

چه توان کرد پشیمانم و تدبیری نیست

شرح درماندگی خود به که تقریر کنم

عاجزم چارهٔ من چیست چه تدبیر کنم

نخل نوخیز گلستان جهان بسیار است

گل این باغ بسی ، سرو روان بسیار است

جان من همچو تو غارتگر جان بسیار است

ترک زرین کمر موی میان بسیار است

با لب همچو شکر تنگ دهان بسیار است

نه که غیر از تو جوان نیست، جوان بسیار است

دیگری اینهمه بیداد به عاشق نکند

قصد آزردن یاران موافق نکند

مدتی شد که در آزارم و می‌دانی تو

به کمند تو گرفتارم و می‌دانی تو

از غم عشق تو بیمارم و می‌دانی تو

داغ عشق تو به جان دارم و می‌دانی تو

خون دل از مژه می‌بارم و می‌دانی تو

از برای تو چنین زارم و می‌دانی تو

از زبان تو حدیثی نشنودم هرگز

از تو شرمنده یک حرف نبودم هرگز

 


ادامه مطلب
موضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 60 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : پنجشنبه 25 آذر 1395 | 16:40 | نویسنده : اشعار فاطمه


گر ز آزردن من،
هست غرض مُردن من

مُردم
آزار مَکش از پی آزردن من...


وحشی بافقی
موضوع : گزیده اشعار عاشقانه | بازدید : 41 | تگ ها : وحشی بافقی,شفیعی کدکنی,احمدرضا احمدی
تاريخ : سه شنبه 20 مهر 1395 | 11:11 | نویسنده : اشعار فاطمه

برای زیستن هنوز بهونه دارم
من هنوز می توانم
به قلبم که فرسوده است
فرمان بدهم که تو را دوست داشته باشد

احمدرضا احمدی 


دلتنگم و با هیچکسم
میلِ سخن نیست
کس در همه آفاق
به دلتنگیِ من نیست

وحشی بافقی


گيريم
خنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست؛
نوشدارویی...
شرابی...
شيونی...
شعری به كارش می‌كنيم؛

دل كه چركين شد ،
چكارش می‌كنيم...؟

شفیعی کدکنیموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 54 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : چهارشنبه 21 مهر 1395 | 17:40 | نویسنده : اشعار فاطمه

ترک ما کردی

برو همصحبت اغیار باش

یار ما چون نیستی

با هر که خواهی یار باش

گر بدانی حال من

گریان شوی بی اختیار

ای که منع گریه ی بی اختیارم می کنیموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 32 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : جمعه 7 آبان 1395 | 13:55 | نویسنده : اشعار فاطمه


ترک ما کردی، برو همصحبت اغیار باش
یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش …
.
مستِ حُسنی، با رقیبان میلِ مِی خوردن مکن
بد حریفانند آنها، گفتمت، هُشیار باش
.
آنکه ما را هیچ برخورداری از وصلش نبود
از نهال وصل او، گو: غیر برخوردار باش!
.
گر چه می دانم که دشوار است صبر از روی دوست
چند روزی صبر خواهم کرد… گو دشوار باش !
.
صبر خواهم کرد #وحشی در غم نادیدنش
من که خواهم مرد، گو از حسرت دیدار باش !

وحشی بافقیموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 43 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی
تاريخ : شنبه 8 آبان 1395 | 17:09 | نویسنده : اشعار فاطمه


من
صید
دیگری
نشوم...
وحشیِ توام

وحشی بافقیموضوع : گزیده اشعار وحشی بافقی | بازدید : 35 | تگ ها : وحشی بافقی,اشعار وحشی بافقی,وحشی,عشق
تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 | 20:12 | نویسنده : اشعار فاطمه


تا مقصد عشاق، رهی دور و دراز است
یک منزل از آن بادیه ی عشق مجاز است

در عشق اگر بادیه ای چند کنی طی
بینی که در این ره چه نشیب و چه فراز است

عشق است که سر در قدم ناز نهاده
حُسن است که می گردد و جویای نیاز است!

وحشی، تو برون مانده ای از سعیِ کمِ خویش
ورنه درِ مقصود به روی همه باز است…

وحشی بافقیموضوع : | بازدید : | تگ ها : ,
تاريخ : يکشنبه 1 اسفند 1395 | 15:19 | نویسنده : اشعار فاطمه


عضویت در گروه تلگرامی شعر و ادب پریشان

https://telegram.me/joinchat/B8q8vzwnYB4mW6fmdsLong

 

اشعار سعدی،اشعار حافظ
پنجره ای به سوی برگزیده ها،برگزیده اشعار و مطالب عرفانی،اشعار عاشقانه،شعر کوتاه،اشعار سعدی شیرازی،اشعار حافظ ،اشعار مولانا و شعرای نامی tab.blogsazan.com

کانال تلگرامی (( گالری طاووس )) خرید عطرخرید لباس مجلسی

خرید لباس هندی در گالری طاووس

  • گالری طاووس دارنده نماد اعتماد الکترونیکی
  • جهت مشاهده نمونه های بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید
  • آیدی کانال : @taawoos


https://telegram.me/taawoos


 

    فروش عطرهای برتر با ماندگاری بالا در فروشگاه اینترنتی عطر پرشین فیوم.

 www.persianfume.ir

 خرید عطر و ادکلن،خرید عطر مردانه،خرید عطر زنانه  با برترین برند های روز دنیا در فروشگاه عطر پرشین فیوم

مطالعه آخرین مقالات و اخبار دنیای عطر ،تاریخچه عطر،انواع عطر،عطرهای محبوب در فروشگاه عطر پرشین فیوم

عطر و ادکلن مردانه و زنانه اصل / جدیدترین عطر و ادکلن های زنانه و مردانه برند و اورجینال و … عطر و ادکلن پرشین فیوم /قیمت عطر / خرید عطر / فروش عطر / جدیدترین عطر و ادکلن ها.

عطرها از 78 الی 95 درصد الکل طبیعی به علاوه اسانس های روغنی ساخته می شوند.اینکه در هر عطری میزان اسانس روغنی به کار رفته چقدر باشد، اسامی مختلفی به عطرها می دهد که خوب است شما هم با آنها آشنا شوید تا موقع خرید انتخاب دقیق تری داشته باشید.

انواع عطر

* پرفیوم ها: پرفیوم ها بهترین و با دوام ترین نوع رایح ها با 22 درصد اسانس روغنی هستند.

* ادو پرفیوم ها: بعد از پرفیوم ها، اتدوپرفیوم ها قرار می گیرند. این گروه با داشتن 15 الی 22 درصد روغن معطر رتبه دوم را به دست می آورند.

* ادوتویلت ها: این دسته 8 تا 15 درصد اسانس روغنی دارند.

* ادکلن ها: که برای مردان استفاده می شود تنها حدود 4 درصد روغن دارند.

* اوفرش ها: اما رقیق ترین عطرها اصطلاحا ادوفرش نامیده می شوند که 3 درصد اسانس روغنی دارند و به کار آنهایی می آیند که دلشان می خواهد عطرشان بسیار ضعیف و ملایم باشد. هر چقدر میزان اسانس روغنی یک عطر بیشتر باشد قیمتش هم بیشتر و ماندگاری اش زیادتر خواهد بود. برای همین با توجچه به استفاده ای که از عطرتان می کنید یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید. معمولا برای مهمانی ها دسته اول و دوم گزینه های بسیار مناسبی هستند، به خصوص آنهایی که دوست ندارند عطرشان را به همراه شان ببرند و مجددا تجدیدش کنند. برای استفاده های روزمره و محیط های کاری، از ادوتویلت ها و ادوفرش ها استفاده کنید که رایحه های رقیق و ملایمی دارند. امروزه ادوپرفیوم ها و ادوتویلت ها، بیشترین تولید خودشان را دارند. چون آدم های امروزی بیشتر از هر چیزی خواستار ماندگاری هستند و هر دو این موارد ماندگاری نسبتا بالایی دارند.

ایجاد وبلاگ رایگان در سیستم بلاگ دهی بلاگ سازان با قابلیت بهینه سازی هر وبلاگ در گوگل،سیستم وبلاگ دهی بلاگسازان،ایجاد وبلاگ تحت سئو

 

 

 وبلاگ بسازید و با استفاده از مقالات بهینه سازی وبلاگ ،وبلاگ خود را در گوگل ارتقاء دهیدصفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک