خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


احمد شاملو


قاصدی که زندگی را خبر میدهد

قاصدی که زندگی را خبر میدهد

تنِ تو آهنگی استو تنِ من کلمه ای که در آن مینشیندتا نغمه ای در وجود آید،سرودی که تداوم را میتپددر نگاهت همه ی مهربانیهاست،قاصدی که زندگی را خبر میدهدو در سکوتت همه ی ص...

نظر ۰ بازدید ۱۲۶
احمد شاملو ...

احمد شاملو ...

من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمیکند. نه ابرو درهم میکشد ...نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه بان دیگران است. نه ایرانی را به غیرایرانی ترجیح م...

نظر ۰ بازدید ۴۷۰
پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز

پس به نام زندگی هرگز مگو هرگز

سپیده که سر بزنددر این بیشه زار خزان زدهشایددوباره گلی برویدشبیه آنچه در بهار بوییدیپس به نام زندگیهرگز مگوهرگزترجمه: احمد شاملو

نظر ۰ بازدید ۵۳۲
که فردا روز دیگریست ...

که فردا روز دیگریست ...

میان خورشیدهای همیشهزیبایی تو لنگریستنگاهت،شکست ستمگریستو چشمانتبا من گفتندکه فرداروز دیگریست

نظر ۰ بازدید ۳۱۹
شاملو ...

شاملو ...

دل‌ها از غصه سياسآخه پس خونه‌ی خورشيد كجاست ؟ قفله ؟ وازش می‌كنيمقهره ؟ نازش می‌كنيممی‌كشيم منت شومی‌خريم همت شو..

نظر ۰ بازدید ۳۵۲
شاملو ...

شاملو ...

قصه نیستم که بگویینغمه نیستم که بخوانیصدا نیستم که بشنوییا چیزی چنان که ببینییا چیزی چنان که بدانی...من دردِ مشترکم مرا فریاد کن.

نظر ۰ بازدید ۳۱۰
شاملو ...

شاملو ...

کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشتنام کوچکی تا به جانش می خواندی،تا به مهر آوازش می دادی،همچو مرگکه نام کوچک زندگی ست...

نظر ۰ بازدید ۳۷۱
برایِ زیستن

برایِ زیستن

برایِ زیستن "دو قلب" لازم استقلبی که دوست بداردقلبی که دوست‌اش بدارند...احمد شاملو

نظر ۰ بازدید ۳۵۳

  تعمیر پکیج در شیراز   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   جاذبه های گردشگری   |   عمان۷۷۷  


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا مشاهده