خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

زندگی ترجمه ی روشن خاک است در آیینه ی عشقزندگی سهم تو از این دنیاستزندگی پنجره ای باز به دنیای وجودتا که این پنجره باز است جهانی با ماستآسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ...

نظر ۰ بازدید ۵۰۶
ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نمانددلتان به چرخ پرد چو بدن گران نمانددل و جان به آب حکمت ز غبارها بشوییدهله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماندنه که هر چه در جهانست نه ...

نظر ۰ بازدید ۱۲۳۰
سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه، که کاشانه بسوختتنم از واسطهٔ دوری دلبر بگداختجانم از آتشِ مهرِ رخِ جانانه بسوختسوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل ...

نظر ۰ بازدید ۳۰۵
تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم !؟

تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم !؟

تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم !؟«فریدون مشیری»تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم؟شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم تو چیستی، كه من از موج هر تبسم توبسان قایق، س...

نظر ۰ بازدید ۲۳۹
ز هر کسی چه شکایت کنم چو می‌دانم که ...

ز هر کسی چه شکایت کنم چو می‌دانم که ...

ز هر کسی چه شکایت کنم چو می‌دانمکه جرم من ز من است و بلای خویش منمبه هیچ روی مرا نیست رستگاری رویکه هست دشمن من در میان پیرهنمحساب بر نتوانم گرفت بر خود از آنکبه هر حسا...

نظر ۰ بازدید ۴۴۹
ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم

ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم

ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزمای در دلم نشسته از تو کجا گریزمای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینموی گردنم ببسته از تو کجا گریزمای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رووی رو...

نظر ۰ بازدید ۳۳۸
عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی

عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی

بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟گره از کار فروبستهٔ ما بگشایی؟نظری کن، که به جان آمدم از دلتنگیگذری کن: که خیالی شدم از تنهاییگفته بودی که: بیایم، چو به جان آیی تومن به ...

نظر ۰ بازدید ۶۳۱
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنوندلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحونچه دانستم که سیلابی مرا ناگاه بربایدچو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخونزند موجی بر آن...

نظر ۰ بازدید ۴۲۶
گر نمی‌پویم ره دیدار عذرم ظاهر است

گر نمی‌پویم ره دیدار عذرم ظاهر است

در هوای گلشنی سد ره چو مرغ بسته‌بالکرده‌ام آهنگ پرواز و بجا افتاده‌امگر نمی‌پویم ره دیدار عذرم ظاهر استبسکه در زنجیر غم ماندم ز پا افتاده‌امنه گمان رستگی دارم نه ...

نظر ۰ بازدید ۳۶۴
عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز

عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز

عاشقا هستی خود در ره معشوق بباززانکه با هستی خود می‌نتوان آنجا شدروی صحرا چو همه پرتو خورشید گرفتکی تواند نفسی سایه بدان صحرا شدقطره‌ای بیش نه‌ای چند ز خویش اندیشی...

نظر ۰ بازدید ۲۶۸
گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مروکه مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مروآفتاب و فلک اندر کنف سایه توستگر رود این فلک و اختر تابان تو مروای که درد سخنت صافتر از طبع لطیفگر ...

نظر ۰ بازدید ۱۳۵۳
ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانی

ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانی

ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانیکه تنها عشق سازد نقش گردون را دگرگونشبه مهر آویز و جان را روشنایی ده که این آیینهمه شادی است فرمانش، همه یاری است قانونشغم عشق تو...

نظر ۰ بازدید ۴۱۷
گر عاقلی در عشق او، دیوانه شو دیوانه شو

گر عاقلی در عشق او، دیوانه شو دیوانه شو

گر عاقلی در عشق او، دیوانه شو دیوانه شوور هوش داری زودتر مستانه شو مستانه شومستی چشم یار بین مستی گزین مستی گزینزنجیر زلف او بگیر دیوانه شو دیوانه شوگر عاشقی زو غم مخ...

نظر ۰ بازدید ۳۱۸
حیرانم امشب

حیرانم امشب

حیرانم امشبچنان سرمست و حیرانم من امشب چه خود را هم نمیدانم من امشبز ذوق قول مطـــــرب در سماء امتو پنداری که رقصانم من امشبدلا زینسان که میابی خرابم یقین میدان که ز...

نظر ۰ بازدید ۴۰۹
یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش

یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش

ترک ما کردی برو همصحبت اغیار باشیار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باشمست حسنی با رقیبان میل می خوردن مکنبد حریفانند آنها گفتمت هشیار باشآنکه ما را هیچ برخورداری از ...

نظر ۰ بازدید ۲۴۷
بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنموین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمهفت اختر بی‌آب را کاین خاکیان را می خورندهم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنماز شاه بی‌آغا...

نظر ۰ بازدید ۱۸۷
مهر گیاه

مهر گیاه

مهر گیاهکس نگذشت در دلم، تا تو به خاطر منییک نفس از درون من، خیمه به در نمی‌زنیمهرگیاه عهد من، تازه‌تر است هر زمانور تو درخت دوستی، از بن و بیخ برکنیکس نستاندم به هی...

نظر ۰ بازدید ۲۶۲
اشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادر

اشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادر

روز مادر مبارک باداشعار زیبای شعرای نامی در وصف مادررحمت مادر اگر چه از خداستخدمت او هم فریضه است و سزاستمولوی - مثنویآسودگی از محن ندارد مادرآسایش جان و تن ندارد ماد...

نظر ۰ بازدید ۲۷۴
۱۲۳۴۵
 ... 
۴۸
تبلیغات رایگان تبلیغات رایگان در نیازمندی های بالون آگهی
پاپ آپ استند نمایشگاهی فروش انواع سازه های نمایشگاهی
مینو ایرانیروانشناس و مشاور ایرانی در انگلستان


ثبت رپورتاژ آگهی در ارم بلاگ و امتیازات آن ثبت رپورتاژ آگهی در ارم بلاگ و امتیازات آن مشاهده