خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم

گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم

گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشمگر خوار چون خارم کنی، ای گل بدان خواری خوشمزان لب اگر کامم دهی، یا آنکه دشنامم دهیبا این خوشم با آن خوشم ،با هر چه خوش داری خوشمخوا...

نظر ۰ بازدید ۱۱۶۷
سرِ کویِ تو از کون و مکان ما را بس

سرِ کویِ تو از کون و مکان ما را بس

گُلعِذاری ز گلستانِ جهان ما را بسزین چمن سایهٔ آن سروِ روان ما را بسمن و همصحبتیِ اهلِ ریا دورَم باداز گرانانِ جهان، رَطلِ گران ما را بسقصرِ فردوس به پاداشِ عمل می‌ب...

نظر ۰ بازدید ۱۵۷۳
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

باغبان گر پنج‌روزی صحبتِ گل بایدشبر جفایِ خارِ هجران صبرِ بلبل بایدشای دل اندر بندِ زلفش از پریشانی مَنالمرغِ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدشرندِ عالم‌سوز را با مص...

نظر ۰ بازدید ۹۳۳
عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتاد

عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتاد

عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتادعارف از خندهٔ مِی در طمعِ خام افتادحُسن رویِ تو به یک جلوه که در آینه کرداین همه نقش در آیینهٔ اوهام افتاداین همه عکسِ می و نقشِ نگار...

نظر ۰ بازدید ۹۷۹
آری آری زندگی زيباست

آری آری زندگی زيباست

آری آری زندگی زيباستزندگی ، آتشگهی ديرنده پابرجاستگر بيفروزيش ، رقص شعله اش در هر كران پيداستور نه خاموش است و خاموشی گناه ماستسیاوش کسراییخوشنویسی: نوید سیفی

نظر ۰ بازدید ۹۹۸
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

زندگی ترجمه ی روشن خاک است در آیینه ی عشقزندگی سهم تو از این دنیاستزندگی پنجره ای باز به دنیای وجودتا که این پنجره باز است جهانی با ماستآسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ...

نظر ۰ بازدید ۱۱۳۵
ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نمانددلتان به چرخ پرد چو بدن گران نمانددل و جان به آب حکمت ز غبارها بشوییدهله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماندنه که هر چه در جهانست نه ...

نظر ۰ بازدید ۸۰۵۸
سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه، که کاشانه بسوختتنم از واسطهٔ دوری دلبر بگداختجانم از آتشِ مهرِ رخِ جانانه بسوختسوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل ...

نظر ۰ بازدید ۷۰۷
تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم !؟

تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم !؟

تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم !؟«فریدون مشیری»تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم؟شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم تو چیستی، كه من از موج هر تبسم توبسان قایق، س...

نظر ۰ بازدید ۴۹۵
ز هر کسی چه شکایت کنم چو می‌دانم که ...

ز هر کسی چه شکایت کنم چو می‌دانم که ...

ز هر کسی چه شکایت کنم چو می‌دانمکه جرم من ز من است و بلای خویش منمبه هیچ روی مرا نیست رستگاری رویکه هست دشمن من در میان پیرهنمحساب بر نتوانم گرفت بر خود از آنکبه هر حسا...

نظر ۰ بازدید ۷۹۳
ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم

ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم

ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزمای در دلم نشسته از تو کجا گریزمای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینموی گردنم ببسته از تو کجا گریزمای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رووی رو...

نظر ۰ بازدید ۱۰۱۰
عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی

عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی

بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟گره از کار فروبستهٔ ما بگشایی؟نظری کن، که به جان آمدم از دلتنگیگذری کن: که خیالی شدم از تنهاییگفته بودی که: بیایم، چو به جان آیی تومن به ...

نظر ۰ بازدید ۱۲۳۵
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنوندلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحونچه دانستم که سیلابی مرا ناگاه بربایدچو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخونزند موجی بر آن...

نظر ۰ بازدید ۱۰۳۴
گر نمی‌پویم ره دیدار عذرم ظاهر است

گر نمی‌پویم ره دیدار عذرم ظاهر است

در هوای گلشنی سد ره چو مرغ بسته‌بالکرده‌ام آهنگ پرواز و بجا افتاده‌امگر نمی‌پویم ره دیدار عذرم ظاهر استبسکه در زنجیر غم ماندم ز پا افتاده‌امنه گمان رستگی دارم نه ...

نظر ۰ بازدید ۷۰۵
عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز

عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز

عاشقا هستی خود در ره معشوق بباززانکه با هستی خود می‌نتوان آنجا شدروی صحرا چو همه پرتو خورشید گرفتکی تواند نفسی سایه بدان صحرا شدقطره‌ای بیش نه‌ای چند ز خویش اندیشی...

نظر ۰ بازدید ۷۷۷
گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مروکه مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مروآفتاب و فلک اندر کنف سایه توستگر رود این فلک و اختر تابان تو مروای که درد سخنت صافتر از طبع لطیفگر ...

نظر ۰ بازدید ۱۸۱۴
ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانی

ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانی

ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانیکه تنها عشق سازد نقش گردون را دگرگونشبه مهر آویز و جان را روشنایی ده که این آیینهمه شادی است فرمانش، همه یاری است قانونشغم عشق تو...

نظر ۰ بازدید ۷۳۴
گر عاقلی در عشق او، دیوانه شو دیوانه شو

گر عاقلی در عشق او، دیوانه شو دیوانه شو

گر عاقلی در عشق او، دیوانه شو دیوانه شوور هوش داری زودتر مستانه شو مستانه شومستی چشم یار بین مستی گزین مستی گزینزنجیر زلف او بگیر دیوانه شو دیوانه شوگر عاشقی زو غم مخ...

نظر ۰ بازدید ۹۰۵
حیرانم امشب

حیرانم امشب

حیرانم امشبچنان سرمست و حیرانم من امشب چه خود را هم نمیدانم من امشبز ذوق قول مطـــــرب در سماء امتو پنداری که رقصانم من امشبدلا زینسان که میابی خرابم یقین میدان که ز...

نظر ۰ بازدید ۹۳۷
۱۲۳۴۵
 ... 
۴۸
میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی
لینک پرومکسثبت لینک در پست های رتبه دار گوگل

  تور گرجستان   |   ساخت وبلاگ  


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده