خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

تلفن پاناسونیک

تلفن پاناسونیک

تلفن پاناسونیکمحصولات مخابراتی پاناسونیک به خصوص تلفن پاناسونیک، یکی از برند های جذاب می باشد که مورد مقبولیت عمومی قرار گرفته است. این برند و محصولات آن با کیفیت ها...

نظر ۰ بازدید ۹۰۴
چه محفل آرایی چه شیرین سخنی

چه محفل آرایی چه شیرین سخنی

محفل آرا چه محفل آرایی چه شیرین سخنینمی‌کنم باور که مهمان منینمی کنم باور که با خنده‌ی خودسکوت سنگین را چنین می‌شکنیقدم نهادی در خانه‌ی منشد از تو روشن کاشا...

نظر ۰ بازدید ۳۲۸
گفتم روم از کوی تو ...

گفتم روم از کوی تو ...

گفتم نگرم روی تو گفتا، به قیامتگفتم روم از کوی تو گفتا، به سلامتگفتم چه خوش از کار جهان گفت، غم عشقگفتم چه بود حاصل آن؟ گفت ندامت..هاتف اصفهانی

نظر ۰ بازدید ۳۹۹
بهار نیکوان

بهار نیکوان

باوفاتر گشت یارم اندکیخوش برآمد دی نگارم اندکیدی بخندید آن بهار نیکوانگشت خندان روزگارم اندکیخوش برآمد آن گل صدبرگ منسبزتر شد سبزه زارم اندکیصبحدم آن صبح من زد یک ن...

نظر ۰ بازدید ۴۷۶
روز جهانی شبکه های اجتماعی‌

روز جهانی شبکه های اجتماعی‌

چو نیک درنگری عشق ما مجازی نیستحقیقتی پس هر پردهٔ مجازی هستوحشی???? امروز، روز جهانی شبکه های اجتماعی‌ست. به این دلیل زیباست که کنار همیم. ????

نظر ۰ بازدید ۴۶۶
  مستان سلامت میکنند

مستان سلامت میکنند

مستان سلامت میکنند رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان میر ساقی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان عمر باقی را بگو مس...

نظر ۰ بازدید ۶۲۱
ای جلوه برق آشیان سوز تو را

ای جلوه برق آشیان سوز تو را

ای جلوه برق آشیان سوز تو را ای روشنی شمع شب افروز تو را ز آن روز که دیدمت شبی خوابم نیست ای کاش ندیده بودم آن روز تو را

نظر ۰ بازدید ۳۱۰
عید نو

عید نو

بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنموین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمهفت اختر بی آب را کاین خاکیان را می خورندهم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنماز شاه بی آغاز ...

نظر ۰ بازدید ۲۶۸
دانی که چها چها چها میخواهم؟

دانی که چها چها چها میخواهم؟

دانی که چها چها چها میخواهم؟وصل تو من بی سر و پا می‌خواهمفریاد و فغان و ناله‌ام دانی چیست؟یعنی که تُرا تُرا تُرا می‌خواهم...ابوسعید ابوالخیر

نظر ۰ بازدید ۲۶۸
 مستان سلامت میکنند

مستان سلامت میکنند

رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان میر ساقی را بگو مستان سلامت می‌کنندوان عمر باقی را بگو مستان سلامت می‌کنندوا...

نظر ۰ بازدید ۲۹۱
نهان گشت کردار فرزانگان

نهان گشت کردار فرزانگان

نهان گشت کردار فرزانگانپراگنده شد کام دیوانگانهنر خوار شد جادویی ارجمندنهان راستی آشکارا گزندشده بر بدی دست دیوان درازبه نیکی نرفتی سخن جز به رازبزرگداشت فردوسی

نظر ۰ بازدید ۳۰۶
گر عارف حق بینی

گر عارف حق بینی

گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زنچون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زنهم نکتهٔ وحدت را با شاهد یکتاگوهم بانگ اناالحق را بر دار معظم زنهم چشم تماشا را بر روی نکو بگشاهم...

نظر ۰ بازدید ۳۴۱
دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد

دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد

نفسی وقت بهارم هوس صحرا بودبا رفیقی دو که دایم نتوان تنها بودشکرین پسته دهانی به تفرج بگذشتکه چه گویم نتوان گفت که چون زیبا بوددل سعدی و جهانی به دمی غارت کردهمچو نور...

نظر ۰ بازدید ۳۱۴
بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیمبه پای سروِ آزادی سر و دستی برافشانیمبه عهدِ گل زبانِ سوسنِ آزاد بگشاییمکه ما خود درد این خون خوردن خاموش می‌دانیمنسیمِ عطرِ ...

نظر ۰ بازدید ۳۲۰
عشرت بادا صبح تو و شام تو را

عشرت بادا صبح تو و شام تو را

عشرت بادا صبح تو و شام تو راآغاز تو را خوشی و انجام تو راشب‌های تو را باد نشاط شب عیدنوروز ز هم نگسلد ایام تو راوحشی

نظر ۰ بازدید ۲۹۶
  عید آمد

عید آمد

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمدبرگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمدعید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردونکان معتمد سدره از عرش مجید آمدعید آمد ره جویان رقصان و غزل گویا...

نظر ۰ بازدید ۳۲۷
۱۲۳۴۵
 ... 
۴۴
دکل مهارینصب دکل مهاری
Buy Real Traffic
یخچال فریزر ، اجاق گاز ، فرمرجع خرید و بررسی آنلاین لوازم خانگی
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی