خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

نهان گشت کردار فرزانگان

نهان گشت کردار فرزانگان

نهان گشت کردار فرزانگانپراگنده شد کام دیوانگانهنر خوار شد جادویی ارجمندنهان راستی آشکارا گزندشده بر بدی دست دیوان درازبه نیکی نرفتی سخن جز به رازبزرگداشت فردوسی

نظر ۰ بازدید ۲۷۷
گر عارف حق بینی

گر عارف حق بینی

گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زنچون دل به یکی دادی، آتش به دو عالم زنهم نکتهٔ وحدت را با شاهد یکتاگوهم بانگ اناالحق را بر دار معظم زنهم چشم تماشا را بر روی نکو بگشاهم...

نظر ۰ بازدید ۳۰۵
دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد

دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد

نفسی وقت بهارم هوس صحرا بودبا رفیقی دو که دایم نتوان تنها بودشکرین پسته دهانی به تفرج بگذشتکه چه گویم نتوان گفت که چون زیبا بوددل سعدی و جهانی به دمی غارت کردهمچو نور...

نظر ۰ بازدید ۲۸۴
بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیمبه پای سروِ آزادی سر و دستی برافشانیمبه عهدِ گل زبانِ سوسنِ آزاد بگشاییمکه ما خود درد این خون خوردن خاموش می‌دانیمنسیمِ عطرِ ...

نظر ۰ بازدید ۲۹۴
عشرت بادا صبح تو و شام تو را

عشرت بادا صبح تو و شام تو را

عشرت بادا صبح تو و شام تو راآغاز تو را خوشی و انجام تو راشب‌های تو را باد نشاط شب عیدنوروز ز هم نگسلد ایام تو راوحشی

نظر ۰ بازدید ۲۶۳
  عید آمد

عید آمد

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمدبرگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمدعید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردونکان معتمد سدره از عرش مجید آمدعید آمد ره جویان رقصان و غزل گویا...

نظر ۰ بازدید ۲۹۸
که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد

که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد

دل من کار تو دارد گل و گلنار تو داردچه نکوبخت درختی که بر و بار تو داردچه کند چرخ فلک را چه کند عالم شک راچو بر آن چرخ معانی مهش انوار تو داردبه خدا دیو ملامت برهد روز قی...

نظر ۰ بازدید ۳۰۳
فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب درباره دستگاه فلزیاب به زبان فارسی در اینترنت یا مجلات داخلی چیزی پیدا نمی کنید و اگر هم چیزی باشد متعلق به شرکت ها یا افرادی است که از فروش فلزیاب فایده می ب...

نظر ۰ بازدید ۱۹۵
آمده‌ام که سر نهم

آمده‌ام که سر نهم

آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برمور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برمآمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهانتا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برمآمده‌ام که ره ز...

نظر ۰ بازدید ۲۷۵
مرا تا جان بود جانان تو باشی

مرا تا جان بود جانان تو باشی

مرا تا جان بود جانان تو باشیز جان خوش‌تر چه باشد؟آن تو باشیدلِ دل هم تو بودی تا به امروزوزین پس نیز جانِ جان تو باشیخاقانى

نظر ۰ بازدید ۲۶۶
قانون صبر

قانون صبر

قانون صبر: این قانون به معنای ستیزه نکردن و مقاومت نکردن و نداشتن واکنش است و به معنای تحمل یا تاخیر نیست . یعنی اجازه دهیم « صبر کنیم » تا خرد هستی که بر اثر تسلی...

نظر ۰ بازدید ۲۷۱
 کمان ابرو

کمان ابرو

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابروجهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابروغلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستینگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابروهلالی ش...

نظر ۰ بازدید ۲۶۱
غم تو

غم تو

ای دوست قبولم کن و جانم بستانمستم کن و از هر دو جهانم بستانبا هر چه دلم قرار گیرد بی توآتش به من اندر زن و آنم بستانهر روز دلم در غم تو زارتر استوز من دل بی رحم تو بیزارت...

نظر ۰ بازدید ۳۵۴
۱۲۳۴۵
 ... 
۴۳
Buy website Traffic
فارس تهویهنمایندگی پکیج بوتان در شیراز
چاپ کارت چاپ کارت شناسایی و پرسنلی
Buy Organic Traffic