ای چرخ فلک خرابی از کینه تست

» ای چرخ فلک خرابی از کینه تست

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست

بیدادگری شیوه دیرینه تست

ای خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه تست

خیام


تگ ها :   خیام رباعیات
آخرین مطالب این وبلاگ