خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


سهراب سپهری


مانده تا برفِ زمین آب شود

مانده تا برفِ زمین آب شود

مانده تا برفِ زمین آب شودمانده تا بسته شود این همه نیلوفرِ وارونه ی چترناتمام است درختزیرِ برف استتمنای شنا کردنِ کاغذ در بادو فروغِ ترِ چشمِ حشرات و طلوعِ سرِ غوکاز ...

نظر ۰ بازدید ۷۷
در نبندیم به نور !

در نبندیم به نور !

در نبندیم به نور !شب آرامی بودمی روم در ایوان، تا بپرسم از خودزندگی یعنی چه؟مادرم سینی چایی در دستگل لبخندی چید، هدیه اش داد به منخواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجالب پاش...

نظر ۰ بازدید ۲۳۸
سهراب سپهری

سهراب سپهری

زندگی خالی نیستمهربانی هست سیب هست ایمان هستآری تا شقایق هست زندگی باید کردسهراب سپهری

نظر ۰ بازدید ۲۹۶
من گره خواهم زد ...

من گره خواهم زد ...

من گره خواهم زدچشمان را با خورشید،دل ها را با عشق،سایه ها را با آب،شاخه ها را با باد.سهراب سپهری

نظر ۰ بازدید ۴۲۰
صبح امروز کسی گفت به من ...

صبح امروز کسی گفت به من ...

صبح امروز کسی گفت به منتو چقدر تنهایی! گفتمش در پاسخ:تو چقدر حساسی... تن من گر تنهاست،دل من با دلهاست،دوستانی دارمبهتر از برگ درختکه دعایم گویند و دعاشان گویم،یادشان د...

نظر ۰ بازدید ۵۱۹
سهراب سپهری...

سهراب سپهری...

صبح ها وقتی خورشيد در می آيد متولد بشويمهيجان ها را پرواز دهيمروی ادراک، فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنيمآسمان را بنشانيم ميان دو هجای هستیريه را از ابديت پر و خالی ...

نظر ۰ بازدید ۳۹۶
زندگی هندسه ساده و يكسان نفس هاست

زندگی هندسه ساده و يكسان نفس هاست

زندگی مجذورِ آينه است،زندگی گل به توان ابديت،زندگی ضربِ زمين درضربان دل ها، زندگی هندسه ساده و يكسان نفس هاستسهراب سپهری زندگیخواب خوشکودک احساس من استزِندِگی بُغ...

نظر ۰ بازدید ۳۵۷
زندگانی سیبی است...

زندگانی سیبی است...

مادرم صبحی می گفت: موسم دلگیری استمن به او گفتم:زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست...سهراب سپهری

نظر ۰ بازدید ۳۴۳
سهراب ...

سهراب ...

من به ايوان چراغانی دانش رفتمرفتم از پله مذهب بالا،تا ته كوچه شک ،تا هوای خنك استغنا،تا شب خيس محبت رفتم.من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق.

نظر ۰ بازدید ۳۸۴
۱۵ مهر - زادروز سهراب گرامی باد

۱۵ مهر - زادروز سهراب گرامی باد

پشت دریا شهری ستکه درآن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان استشاعران؛وارث آب و خرد و روشنی اندپشت دریاها شهری ست قایقی باید ساخت...سهراب سپهری زندگی خالی ن...

نظر ۰ بازدید ۴۶۸

  جاذبه های گردشگری   |   عمان۷۷۷   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   اجاره ویلا   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


میزان بلاگ سرویس وبلاگدهی حقوقی ویژه وکلا و حقوقدانان میزان بلاگ سرویس وبلاگدهی حقوقی ویژه وکلا و حقوقدانان مشاهده