١٥ ارديبهشت روز شيراز مبارك

» ١٥ ارديبهشت روز شيراز مبارك


 هر كه بيند همچو من "شيراز "را فصل بهار

مي زند بي شك از اينجا پشت پا بر هر ديار.

در لطافت، در طراوت، در صفا، در تازگي

بر سر گيتي بود"شيراز" تاج افتخار

راحت جان است الحق اين هواي روحبخش

سرو شيراز است بي شك قامت دلجوي يار.


شعر از فريدون مشيری


١٥ ارديبهشت روز شيراز مبارك

آخرین مطالب این وبلاگ