شهر به شهر

» شهر به شهر

شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم

خانه به خانه در به در جستمت و نیافتم

آه که تار و پود آن رفت به باد عاشقی

جامه تقویی که من در همه عمر بافتم

بر دل من زبس که جا تنگ شد از جدائیت

بی تو به دست خویشتن سینهٔ خود شکافتم

از تف آتش غمم صدره اگر چه تافتی

آینه‌سان به هیچ سو رو ز تو برنتافتم

یک ره از او نشد مرا کار دل حزین روا

هاتف اگرچه عمرها در ره او شتافتم

     هاتف اصفهانی غزل شماره 57

آخرین مطالب این وبلاگ
راهنمای سفرسفر به مناطق گردشگری
Buy Organic Traffic
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
Buy targeted website traffic