زندگی کن

» زندگی کن

با دست های خالی آمده ایم

با دست های خالی خواهیم رفت

چیزی برای از دست دادن وجود ندارد

آخرین مطالب این وبلاگ