خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


بوستان


آمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان

آمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان

نک نوبهار آمد کز او سرسبز گردد عالمیچون یار من شیرین دمی چون لعل او حلواگریهر دم به من گوید رخش داری چو من زیبارخیهر دم بدو گوید دلم داری چو بنده چاکریآمد بهار ای دوست...

نظر ۰ بازدید ۹۲
خدایا به عزت که خوارم مکن

خدایا به عزت که خوارم مکن

خداوندگارا نظر کن به جود که جرم آمد از بندگان در وجود گناه آید از بنده خاکسار به امید عفو خداوندگار کریما به رزق تو پرورده ایم به انعام و لطف تو خو کرده ایم گدا چون ...

نظر ۰ بازدید ۴۳۵
 بوستان سعدی / باب هفتم در عالم تربیت

بوستان سعدی / باب هفتم در عالم تربیت

بد اندر حق مردم نیک و بد مگوی ای جوانمرد صاحبت خرد که بد مرد را خصم خود می‌کنی وگر نیکمردست بد می‌کنی تو را هر که گوید فلان کس بدست چنان دان که ...

نظر ۰ بازدید ۳۹۴
حکایت زاهد تبریزی ...

حکایت زاهد تبریزی ...

عزیزی در اقصای تبریز بود که همواره بیدار و شب خیز بود شبی دید جایی که دزدی کمند بپیچید و بر طرف بامی فگند کسان را خبر کرد و آشوب خاست ز هر جانبی مر...

نظر ۰ بازدید ۳۰۵
سعدی / در تواضع

سعدی / در تواضع

شنیدم که لقمان سیه‌فام بود نه تن‌پرور و نازک اندام بود یکی بندهٔ خویش پنداشتش زبون دید و در کار گل داشتش جفا دید و با جور و قهرش بساخت به سال...

نظر ۰ بازدید ۳۲۴
حکایت ( بوستان سعدی )

حکایت ( بوستان سعدی )

کسی گفت پروانه را که ای حقیر برو دوستی در خور خویش گیر رهی رو که بینی طریق رجا تو و مهر شمع از کجا تا کجا تو را کس نگوید نکو میکنی که جان در سر کار او میکنی نگه کن که پ...

نظر ۰ بازدید ۴۱۲

  عمان۷۷۷   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   جاذبه های گردشگری  


نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 نمایندگی پکیج بوتان در شیراز - 09177148335 مشاهده