در وصل تو پیوسته به گلشن بودم

» در وصل تو پیوسته به گلشن بودم

در وصل تو پیوسته به گلشن بودم

در هجر تو با ناله و شیون بودم

گفتم به دعا که چشم بد دور ز تو

ای دوست مگر چشم بدت من بودم

ابوسعید ابوالخیر

آخرین مطالب این وبلاگ
Buy Real Traffic
Buy Social media traffic
Buy website Traffic
Buy targeted website traffic