خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


بهار


بوی بهار

بوی بهار

بوی بهارنسیم خاک کوی تو ، بوی بهار می دهدشکوفه زار روی تو ، بوی بهار می دهدچو دسته های سنبله ، کنار هم فتاده ایبه روی شانه ، موی تو ، بوی بهار می دهدچو برگ یاس نو رسی ، ک...

نظر ۰ بازدید ۸۵
روزی که بجنبد نفس باد بهاری ...

روزی که بجنبد نفس باد بهاری ...

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو دیرینه ی سر منزل عشقیبنگر ک...

نظر ۰ بازدید ۳۶۸
آمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان

آمد بهار مهربان سرسبز و خوش دامن کشان

نک نوبهار آمد کز او سرسبز گردد عالمیچون یار من شیرین دمی چون لعل او حلواگریهر دم به من گوید رخش داری چو من زیبارخیهر دم بدو گوید دلم داری چو بنده چاکریآمد بهار ای دوست...

نظر ۰ بازدید ۷۰
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاکشاخه‌های شسته، باران خورده، پاکآسمان آبی و ابر سپیدبرگ‌های سبز بیدعطـر نرگس، رقص بادنغمه ی شوق پرستوهای شادخلوت گرم کبوترهای مستنرم نر...

نظر ۰ بازدید ۷۱
بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیمبه پای سروِ آزادی سر و دستی برافشانیمبه عهدِ گل زبانِ سوسنِ آزاد بگشاییمکه ما خود درد این خون خوردن خاموش می‌دانیمنسیمِ عطرِ گ...

نظر ۰ بازدید ۳۴۹
 بوی باران...

بوی باران...

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاکشاخه‌های شسته، باران خورده، پاکآسمان آبی و ابر سپیدبرگ‌های سبز بیدعطـر نرگس، رقص بادنغمه ی شوق پرستوهای شادخلوت گرم کبوترهای مستنرم نر...

نظر ۰ بازدید ۴۸۴
بهار نیکوان

بهار نیکوان

باوفاتر گشت یارم اندکیخوش برآمد دی نگارم اندکیدی بخندید آن بهار نیکوانگشت خندان روزگارم اندکیخوش برآمد آن گل صدبرگ منسبزتر شد سبزه زارم اندکیصبحدم آن صبح من زد یک ن...

نظر ۰ بازدید ۵۲۵
دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد

دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد

نفسی وقت بهارم هوس صحرا بودبا رفیقی دو که دایم نتوان تنها بودشکرین پسته دهانی به تفرج بگذشتکه چه گویم نتوان گفت که چون زیبا بوددل سعدی و جهانی به دمی غارت کردهمچو نور...

نظر ۰ بازدید ۳۵۹
بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیم

بهار آمد بیا تا دادِ عمرِ رفته بستانیمبه پای سروِ آزادی سر و دستی برافشانیمبه عهدِ گل زبانِ سوسنِ آزاد بگشاییمکه ما خود درد این خون خوردن خاموش می‌دانیمنسیمِ عطرِ ...

نظر ۰ بازدید ۳۶۳
چشم در راه بهارم آری ، چشم در راهِ بهار ….

چشم در راه بهارم آری ، چشم در راهِ بهار ….

????????????????????????????????????????????????‍ چشم در راه کسی هستمکوله بارش بر دوش ،آفتابش در دستخنده بر لب ، گل به دامن ، پیروزکوله بارش سرشار از عشق ، امیدآفتابش نوروزباسلامش ، شادی...

نظر ۰ بازدید ۳۹۶
ای کاش دلم به دوست مفتون نشدی ...

ای کاش دلم به دوست مفتون نشدی ...

ای کاش دلم به دوست مفتون نشدیچون‌ مفتون‌ شد ز هجر مجنون نشدیچون‌مجنون‌شد ز رنج پرخون نشدیچون‌ پر خون شد ز دیده‌ بیرون نشدی...ملک‌الشعرای بهار

نظر ۰ بازدید ۳۱۳
زادروز ملک الشعرای بهار ...

زادروز ملک الشعرای بهار ...

شعر دانی چیست‌ مرواريدی از دریای عقلشاعر آن‌ افسونگری کاین ‌طرفه‌ مروارید سفتشعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لبباز در دل‌ها نشیند هر کجا گوشی شنفتای &z...

نظر ۰ بازدید ۳۳۰

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   اجاره ویلا   |   جاذبه های گردشگری   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   عمان۷۷۷  


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده