خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


عطار


آنچه می‌جویی تویی و آنچه می‌خواهی تویی

آنچه می‌جویی تویی و آنچه می‌خواهی تویی

عشق را اندر دو عالم هیچ پذرفتار نیستچون گذشتی از دو عالم هیچکس را بار نیستهر دو عالم چیست رو نعلین بیرون کن ز پایتا رسی آنجا که آنجا نام و نور و نار نیستچون رسی آنجا نه ...

نظر ۰ بازدید ۳۳۵
اگر تو عاشقی معشوق دور است

اگر تو عاشقی معشوق دور است

اگر تو عاشقی معشوق دور استوگر تو زاهدی مطلوب حور استره عاشق خراب اندر خراب استره زاهد غرور اندر غرور استدل زاهد همیشه در خیال استدل عاشق همیشه در حضور استنصیب زاهدان ...

نظر ۰ بازدید ۶۲۱
دستگیر بیچارگان خداست...

دستگیر بیچارگان خداست...

نقلست که روزی شیخ ابوسعيد ابوالخير مَستی را دید افتاده، گفت: دست به من ده، گفت: ای شیخ برو که دستگیری کار تو نیست، دستگیر بیچارگان خداست.عطار تذکره الاولیا

نظر ۰ بازدید ۳۶۲
عاشقی

عاشقی

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باشبر در دل روز و شب منتظر یار باشدلبر تو دایما بر در دل حاضر استرو در دل برگشای حاضر و بیدار باشدیدهٔ جان روی او تا بنبیند عیاندر طلب روی او...

نظر ۰ بازدید ۳۶۳
نه از تو نه از من

نه از تو نه از من

نقلست که شیخ ابوالحسن خرقانی شبی نماز همی کرد آوازی شنود که هان بوالحسنو خواهی که آنچه از تو می‌دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟شیخ گفت: ای بار خدایا خواهی تا آنچ...

نظر ۰ بازدید ۴۶۳
هر شبی وقت سحر در کوی ...

هر شبی وقت سحر در کوی ...

هر شبی وقت سحر در کوی جانان می‌روم چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می‌روم چون حجابی مشکل آمد عقل و جان در راه او لاجرم در کوی او بی عقل و بی جان می‌رو...

نظر ۰ بازدید ۳۷۸
درون عاشقان صحرای عشق است ...

درون عاشقان صحرای عشق است ...

اگر تو عاشقی معشوق دور است وگر تو زاهدی مطلوب حور است ره عاشق خراب اندر خراب است ره زاهد غرور اندر غرور است دل زاهد همیشه در خیال است دل عاشق همیشه ...

نظر ۰ بازدید ۳۸۶
راه راه اوست هم دنیا ودین...

راه راه اوست هم دنیا ودین...

ای برادر غیر حق خود نیست کس اهل معنی را همین یک حرف بس گر تو غیر حق به بینی درجهان بر تو روشن گردد اسرار نهان گر تو اندر راه یک بینی شوی از وجود خویشت...

نظر ۰ بازدید ۲۴۱
انس چون با دوست باشد کام تو حاصل شود

انس چون با دوست باشد کام تو حاصل شود

انس چون بادوست باشد باد و آتش هم توئی انس چون با دوست باشد آدم عالم توئی انس چون با دوست باشد ذره‌ها دریا شود انس چون با دوست باشد رازها پیدا شود ان...

نظر ۰ بازدید ۳۴۸
عطار

عطار

فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری (۵۴۰ - ۶۱۸ قمری) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هج...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶

  عمان۷۷۷   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   جاذبه های گردشگری   |   اجاره ویلا  


سرویس وبلاگدهی و مجله آنلاین ارم بلاگ سرویس وبلاگدهی و مجله آنلاین ارم بلاگ مشاهده