» چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی

چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی

خوشا دردی، که درمانش تو باشی


خوشا دردی، که درمانش تو باشی

خوشا راهی، که پایانش تو باشی

خوشا چشمی، که رخسار تو بیند

خوشا ملکی، که سلطانش تو باشی

خوشا آن دل، که دلدارش تو گردی

خوشا جانی، که جانانش تو باشی

خوشی و خرمی و کامرانی

کسی دارد که خواهانش تو باشی

چه خوش باشد دل امیدواری

که امید دل و جانش تو باشی

همه شادی و عشرت باشد، ای دوست

در آن خانه که مهمانش تو باشی

گل و گلزار خوش آید کسی را

که گلزار و گلستانش تو باشی

چه باک آید ز کس، آن را که او را

نگهدار و نگهبانش تو باشی

مپرس از کفر و ایمان، بی‌دلی را

که هم کفر و هم ایمانش، تو باشی

مشو پنهان از آن عاشق که پیوست

همه پیدا و پنهانش تو باشی

برای آن به ترک جان بگوید

دل بیچاره، تا جانش تو باشی

عراقی طالب درد است دایم

به بوی آنکه درمانش تو باشی

    عراقی

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  آموزش آشپزی سبزینه   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   روانشناس ایرانی در لندن  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


با شروین وبمستر با کمترین هزینه صاحب وبسایت شو با شروین وبمستر با کمترین هزینه صاحب وبسایت شو مشاهده