خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


غزل


تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادستدل سودازده از غصه دو نیم افتادستچشم جادوی تو خود عین سواد سحر استلیکن این هست که این نسخه سقیم افتادستدر خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست...

نظر ۰ بازدید ۹۴
بیا جان قدر تو ایشان چه دانند

بیا جان قدر تو ایشان چه دانند

نگارا مردگان از جان چه دانندکلاغان قدر تابستان چه دانندبر بیگانگان تا چند باشیبیا جان قدر تو ایشان چه دانندبپوشان قد خوبت را از ایشانکه کوران سرو در بستان چه دانندخر...

نظر ۰ بازدید ۱۳۶
اگر تو عاشقی معشوق دور است

اگر تو عاشقی معشوق دور است

اگر تو عاشقی معشوق دور استوگر تو زاهدی مطلوب حور استره عاشق خراب اندر خراب استره زاهد غرور اندر غرور استدل زاهد همیشه در خیال استدل عاشق همیشه در حضور استنصیب زاهدان ...

نظر ۰ بازدید ۶۲۸
چون وا نمی کنی گرهی ، خود گره مباش

چون وا نمی کنی گرهی ، خود گره مباش

چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست چون طفل نوسوار به میدان اختیار دارم عنان به دست و به دستم اراده نیست هر چند کوه قا...

نظر ۰ بازدید ۱۱۰۱
دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند

دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند سروران بر در سودای تو خاک قدمند شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند خون صاحب نظران ریختی ا...

نظر ۰ بازدید ۳۵۶
نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست

آب حیات منست خاک سر کوی دوست گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست داروی مشتاق چیست زه...

نظر ۰ بازدید ۳۴۹
که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد

که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد

دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد چه کند چرخ فلک را چه کند عالم شک را چو بر آن چرخ معانی مهش انوار تو دارد به خدا د...

نظر ۰ بازدید ۴۱۹
چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی ...

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی ...

طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری می صبوح و شکرخواب صبحدم ...

نظر ۰ بازدید ۴۶۱
نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست ...

نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست ...

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست صبا ز حال دل ...

نظر ۰ بازدید ۴۰۷
با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ ...

با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ ...

عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می‌زنم بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود دامی به راهی می‌نهم مرغی به دام...

نظر ۰ بازدید ۴۲۵
هر شبی وقت سحر در کوی ...

هر شبی وقت سحر در کوی ...

هر شبی وقت سحر در کوی جانان می‌روم چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می‌روم چون حجابی مشکل آمد عقل و جان در راه او لاجرم در کوی او بی عقل و بی جان می‌رو...

نظر ۰ بازدید ۳۷۸
درون عاشقان صحرای عشق است ...

درون عاشقان صحرای عشق است ...

اگر تو عاشقی معشوق دور است وگر تو زاهدی مطلوب حور است ره عاشق خراب اندر خراب است ره زاهد غرور اندر غرور است دل زاهد همیشه در خیال است دل عاشق همیشه ...

نظر ۰ بازدید ۳۸۶
عطار

عطار

فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری (۵۴۰ - ۶۱۸ قمری) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هج...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶
دیگرانت عشق می‌خوانند و من سلطان عشق

دیگرانت عشق می‌خوانند و من سلطان عشق

خوش خرامان می‌روی ای جان جان بی‌من مرو ای حیات دوستان در بوستان بی‌من مرو ای فلک بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب ای زمین بی‌من مروی و ای زمان ب...

نظر ۰ بازدید ۴۱۹
ای دوست

ای دوست

مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم که یاد می‌نکند عهد آشیان ای دوست گرم تو در نگشای...

نظر ۰ بازدید ۳۵۶
حافظ

حافظ

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس ...

نظر ۰ بازدید ۴۰۵
روی تو چشم خیره کند آفتاب را

روی تو چشم خیره کند آفتاب را

روی تو چشم خیره کند آفتاب را موی تو خون کند جگر مشک ناب را تا ماه در حجاب خجالت فرو رود از آفتاب چهره برافکن نقاب را خوی بر گل عذار تو ماند بدان که اب...

نظر ۰ بازدید ۳۰۶
آرتیمانی

آرتیمانی

میرزا محمد رضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است که در نیمه دوم قرن دهم هجری قمری در روستای آرتیمان از توابع تویسرکان به دنیا آمد. در ...

نظر ۰ بازدید ۳۱۵
نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم

نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم

نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم برفت در همه عالم به بیدلی خبرم نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم من از تو روی نخواهم به دیگری آورد که ...

نظر ۰ بازدید ۳۱۹
شکست عهد مودت نگار دلبندم

شکست عهد مودت نگار دلبندم

شعری بسیار زیبا از جناب سعدی شکست عهد مودت نگار دلبندم برید مهر و وفا یار سست پیوندم به خاک پای عزیزان که از محبت دوست دل از محبت د...

نظر ۰ بازدید ۳۶۸
ماجرای عشق

ماجرای عشق

فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد دودش به سر آمد و از پای در فتاد مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد رامین چو اختیار ...

نظر ۰ بازدید ۳۶۹
وصال دوست

وصال دوست

آن به که چون منی نرسد در وصال دوست تا ضعف خویش حمل کند بر کمال دوست رشک آیدم ز مردمک دیده بارها کاین شوخ دیده چند بیند جمال دوست سعدی

نظر ۰ بازدید ۳۶۳
بر آنم گر تو باز آیی ...

بر آنم گر تو باز آیی ...

بر آنم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی وزین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی امید از بخت می دارم بقای عمر چندانی کز ابر لطف باز آید به خاک تشنه بارانی میان عاشق و ...

نظر ۰ بازدید ۳۵۶
۱۲  تعمیر پکیج در شیراز   |   جاذبه های گردشگری   |   عمان۷۷۷   |   ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا مشاهده